Pressmeddelande -

Fasa ut koppar i båtbottenfärger

-         redare och färgfabrikanterna utvärderar ny teknik!

Ett nytt alternativ till koppar i bottenfärger för båtar är nu på väg mot marknaden. Hittills har det varit trögt att få fram produkter som ersättare till koppar i marina bottenfärger och som dessutom har tillräckligt god effekt. Produkten måste effektivt förhindra påväxt av snäckor och havstulpaner. Nu finns det en vetenskapligt testad metod inlämnad för registrering inom ramen för EUs biociddirektiv. Flera av de globala aktörerna inom den marina färgindustrin, fritidsbåtssektorn och redare inom kommersiell sjöfart genomför världen över fältförsök med den nya tekniken.

I-Tech AB är ett bolag sprungit ur det av Mista finansierade forskningsprojektet Marine Paint. Detta samlar forskare inom marin biologi och ytkemi vid Göteborgs universitet och Chalmers. I-Tech har nu kommit så långt i arbetet med att utveckla en ny produkt att man kan konstatera den håller måttet för kommersiell användning. Produkten har fått namnet Selektope och baseras på den aktiva substansen Medetomidin. Substansen är harmlös för fisk och hav.

-          Medetomidin har en testad positiv effekt och vi har även visat att ämnet i aktuella doser inte är något som helst problem för hav och fisk, säger Bertil Arvidsson, styrelseledamot i I-Tech och talesperson i ämnet. Nu finns förutsättningarna för en regeländring på internationell nivå och en möjlighet för färgfabrikanterna att byta ut koppar i båtbottenfärgerna genom en ny teknik. Frågan måste snarast upp på IMO:s bord (IMO= International Maritime Organisation).

Alternativ till kopparbaserade färger krävs för att ge myndigheter redskap för en regelskärpning mot kopparanvändning på internationell nivå. Inom ramen för forskningsprogrammet Marine Paint vid Göteborgs universitet har flera års arbete lagts ner på att hitta ersättning för tungmetallen koppar. Ansamlingen av koppar kan förmodas göra stor skada då den lägger sig i bottensediment, ofta i grunda vatten där fiskarna har sina yngelplatser.

-          Vi har följt utvecklingen som låter positiv och har för avsikt att testa produkten på en provyta på ett av våra fartyg, säger Per Croner, vd på Wallenius Marine i Stockholm.

Omsätt resultat till konkret produkt

Forskningen inom Marine Paint-programmet i Göteborg har nu tagit ett viktigt steg framåt, då man i en avhandling visat att Medetomidin i aktuella doser är ofarligt för fisk. Programmet är finansierat av MISTRA och nu finns möjligheten att snabbt omsätta resultaten i en konkret produkt på marknaden.

Både småbåtsägarna och handelssjöfarten väntar på en tillräckligt bra produkt. Småbåtsägarna vill ha ett alternativ till kopparfärger i dessa tider av miljömedvetande. Här har I-Tech och Volvo Penta ett avtal om marknadssamarbete, som ger I-Techs produkt en säljkanal till fritidsbåtsägare med cirka 5000 återförsäljare världen över. Även handelssjöfarten har ett stort intresse av de möjligheter som en produkt som Medetomidin möjliggör.

För vidare information:

kontakta Bertil Arvidsson, styrelseledamot och talesperson för I-Tech, mobil 0705-141 102.

Fakta om SelektopeTM

Teknologi

Selektope har visat sig effektiv mot hård marin påväxt och samtidigt klara de hårda regulatoriska krav som ställs på båtbottenfärger.

När havstulpanens larv närmar sig en yta som är målad med SelektopeTM stimuleras dess rörelsemönster och den blir överaktiv (dess ben börjar sparka). Detta gör att den inte kan fästa på ytan och den simmar därifrån. När larven lämnar den målade ytan, försvinner effekten och simbeteendet återgår till normalt (reversibel effekt).

SelektopeTM är specifik mot hård marin påväxt, vilket gör det möjligt att ta fram kombinationer med co biocider som är effektiva mot mikroorganismer och alger och därmed kunna utesluta eller rejält minska tillsättning av koppar i färgen.

SelektopeTM är verksam i mycket låga doser. 1/500 del ger samma påväxthämmande effekt som koppar!

Just nu pågår jämförande tester av östersjöfärger. Vi har tillsatt 0,1% SelektopeTM i färgen och målat plattor som placerats i havet på västkusten. Ingen hård marin påväxt på plattorna målade med SelektopeTM påträffas efter 1 år i havet!

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • ny teknik
  • selektope
  • per jansson
  • miljö
  • i-tech
  • båtbottenfärger
  • bottenfärg

Regioner

  • Göteborg

I-Tech is developing a new substance to avoid fouling (algaes, animals) on boats and ships

The company is based in Göteborg, Sweden. Our technologies have evolved around fundamental research discoveries at Göteborg University and Chalmers University of Technology in the fields of marine biology, pharmacology and surface chemistry. 

We are driven by a passion for the sea and for preventing marine fouling with as little interference with marine life as possible.

Kontakter

Per Jansson

Presskontakt VD 0709-174746

Relaterat innehåll