Nyhet -

Mirror leder standardiseringsarbetet av outsourcing

I maj startades inom ramen för Svenska Standardiseringsinstitutet, SIS, en teknisk kommitté för outsourcing. Kommittén är en del i det internationella arbete inom ISO som arbetar med att etablera ett ramverk för outsourcing. Syftet med ramverket är att ta fram ”best-practices” för en outsourcingrelation och skapa en gemensam terminologi. Genom ramverket skapas transparens vilket minskar risken för förväntningsgap mellan kund och leverantör. Samtidigt kan blir det tydligare för kunden hur olika leverantörer skiljer sig åt.

Arbetet i den svenska kommittén leds av Mirrors vd, Thomas Persson

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • svenska standardiseringsinstitutet
  • sis
  • best-practices

Kontakter

Stefan Dahlgren

Presskontakt CEO +46 734 61 35 14