Gå direkt till innehåll
DNV GL ISO 14001 Certifiering
DNV GL ISO 14001 Certifiering

Pressmeddelande -

Mitsubishi Electrics miljöfokus är nu ISO-certifierat

Mitsubishi Electric har genomgått en ISO-certifiering som gör att organisationen uppfyller kraven i den internationella miljöcertifieringen ISO 14001.

– Att bidra till en bättre miljö och de globala hållbarhetsmålen är ett prioriterat område inom hela Mitsubishi Electric-koncernen. De flesta av våra kontor i Europa är nu ISO 14001-certifierade och dessutom så gott som alla fabriker. Med certifieringen har vi nu ett kraftfullt ledningssystem på plats som hjälper oss att minska vår miljöpåverkan, säger Anders Moström, Logistics & Environmental Manager på Mitsubishi Electric.

ISO 14001 följs upp regelbundet

ISO 14001 är ett miljöledningssystem som riktar sig till företag och organisationer oavsett bransch och storlek. Över 200 000 organisationer i 155 länder är idag certifierade. ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska företag och organisationers totala miljöbelastning.

En ISO 14001-certifiering innebär att man arbetar med miljöfrågor enligt standarden som rymmer 55 krav. För certifieringen av Mitsubishi Electric står DNV-GLsom regelbundet kommer att granska att organisationen arbetar med miljöfrågorna enligt standardens krav. Certifikatet gäller Mitsubishi Electrics verksamhet i Sverige och marknadsföring, försäljning och teknisk support av elektriska och elektroniska produkter, särskilt för värme och luftkonditionering, automatisering och processtyrning.

Långsiktigt miljöfokus

– Med certifieringen ISO 14001 visar vi att vi vill bedriva vår verksamhet på ett långsiktigt hållbart sätt och att vi har verktyg för att göra detta. Förutom att det gynnar miljön blir detta också ett mervärde för våra kunder, säger Anders Moström på Mitsubishi Electric.

Certifieringen innebär bland annat en ökad processeffektivitet och ökad kompetens hos medarbetarna kring miljöriktig verksamhet, minskad användning av resurser och material och minskad avfallsmängd. ISO 14001-certifieringen kompletterar Mitsubishi Electrics globala initiativ Eco Changes, som är en global satsning inom företaget för att minska hela koncernens klimatavtryck.

Ämnen


Mitsubishi Electric är en global ledare inom forskning och tillverkning av elektriska produkter som används inom kommunikation, hemelektronik, industriteknik, energi och transport.

Mitsubishi Electric Sverige tillhör Mitsubishi Electric B.V. och ansvarar för försäljning och support av egna klimatprodukter, såsom värmepumpar och luftkonditionering, i Sverige, Finland, Danmark och de baltiska länderna.

Huvudkontoret ligger i Stockholm med säljkontor i Göteborg och Lund. I Norden har företaget varit verksamma i mer än 30 år och har över 60 personer anställda.

www.mitsubishielectric.se

Presskontakt

Anna Sjöström

Anna Sjöström

Presskontakt Head of Marketing Klimatprodukter Sverige

Relaterade nyheter