Västra stationshuset innan ombyggnationen
Västra stationshuset innan ombyggnationen

Pressmeddelande -

Uppgraderingen av Västra station är klart och ska firas!

Upprustningen av västra stationsområdet i Sundsvall är en av alla investeringar som bidragit till en uppgradering av Mittstråket. Sundsvalls kommun, SKIFU, Trafikverket och projekt Mittstråket har tillsammans upprustat västra stationsområdet till att bli en mer attraktiv del av Sundsvall.

Området ska bli en trevligare och tryggare miljö för resenärer med bland annat ett nyrenoverat stationshus, lättillgängliga parkeringar och en säkrare väg till tåget så att fler kan resa med tåg istället för att ta bilen.

Varmt välkommen att fira att hela området kring västra station fått sig ett ordentligt lyft och nu är klart! Vi bjuder på Luciafika och passar samtidigt på att berätta mer om allt som gjorts i västra stationsområdet!

Anmälan:https://simplesignup.se/event/159989

Dag: 10 december
Tid: 15.00 -16.00
Plats: Västra station, Sundsvall

Arrangörer: SKIFU, Sundsvalls kommun, Trafikverket och Mittstråket

Kontakt västra stationsområdet:

Frågor om upprustningen av stationshuset: Urban Simander, Skifu 073-270 85 73

Frågor om upprustningen av spårområdet: Trafikverket Roger Ullström, 010- 123 73 02

Frågor om gång- och cykelvägar: Niklas Bergström, Sundsvalls kommun, 060-19 18 18

Frågor om upprustning av Mittstråket: Christin Borg, Mittstråket, 070-343 91 41

Ämnen

  • Resor

Regioner

  • Krokom

Mitt i Sverige och mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig ett eftersatt trafikstråk: Mittstråket. Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst. Snabbare resor, förbättrad trafiksäkerhet och utvecklad transportkapacitet skulle göra Mittstråket till en starkare gren i Europas transportnät. Med investeringar som ger bättre förutsättningar för trafiken skulle Mittstråket kunna bidra till att länka samman flödet av människor och gods mellan Norge, Sverige och Finland – eller söderut, ut i Europa.

För att förbättra trafiksituationen kraftsamlar därför sex kommuner, två län och Trafikverket – med stöd av EU – i ett unikt samverkansprojekt, över kommun och länsgränser. Längs hela Mittstråket byggs små lokalanpassade trafiklösningar ihop med större infrastruktursatsningar på väg och järnväg.

www.mittstraket.se

Presskontakt

Christin Borg

Christin Borg

Presskontakt Projektledare 070- 343 91 41