Skip to main content

Bidrag på 2,7 miljoner kronor till utredning om läkemedelsrening i Sundsvall

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2019 07:00 CEST

Sundsvall Vatten AB har beviljats bidrag på 2,7 miljoner kronor av Naturvårdsverket till en förstudie om läkemedelsrening.

- Vi ska utreda behovet av läkemedelsrening vid våra tre största avloppsreningsverk i Sundsvall, säger Malin Tuvesson, process- och utvecklingsansvarig för avlopp på MittSverige Vatten & Avfall AB.

Sundsvalls tre största avloppsreningsverk, Tivoliverket i centrala Sundsvall, Fillanverket vid Alnösundet och Essviksverket i Njurunda kommer att ingå in i en förstudie om behov av läkemedelsrening.

- Målet är att ta fram ett beslutsunderlag utifrån miljöpåverkan och ekonomi, där investering i läkemedelsrening vid våra tre största avloppsreningsverk ställs mot en investering i ett nytt, centraliserat verk, säger Malin Tuvesson.

Projektet inleds under augusti 2019 och ska slutrapporteras till Naturvårdsverket i oktober 2020. Den totala kostnaden är budgeterad till nästan 3 miljoner kronor och bidraget från Naturvårdsverket täcker 90 procent av kostnaden. Projektet genomförs i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och WSP.

En viktig fråga ur ett hållbarhetsperspektiv

Risker med läkemedelsrester i sjöar och vattendrag får allt mer uppmärksamhet idag. Eftersom läkemedelsresterna följer med avloppsvattnet från användare till miljö blir frågan om behov av rening viktig att utreda.   

- Behovet av läkemedelsrening är en viktig fråga ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns en koppling mellan läkemedelsrester och negativ påverkan på våra vattenmiljöer, samtidigt som läkemedelsrening bland annat innebär ökad energiförbrukning, säger Malin Tuvesson.

För att få underlag till utredningen kommer prover att tas i de havsvikar (recipienter) där renat avloppsvatten släpps ut från de tre verk som ingår studien, för att se om det finns spår av läkemedelsrester. Prover kommer också att tas på det orenade vattnet som kommer in till avloppsreningsverken samt i det renade vattnet innan det släpps ut från verket. 

Införande av läkemedelsrening kommer att kräva stora investeringar i Svenska avloppsreningsverk. Några nationella krav finns ännu inte i Sverige men frågan diskuteras på myndighetsnivå.

Vilka har fått bidrag?     

Sundsvall Vatten AB är en av totalt 14 kommuner/kommunala bolag som blivit beviljade pengar i Naturvårdsverkets utlysning av investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk 2019.

Länk till Naturvårdsverket:

https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/De-far-bidrag-for-rening-av-lakemedelsrester-2019/

 

För ett hållbart samhälle
På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Vi ägs av Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%). Verksamheten är helt avgiftsfinansierad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.