Pressmeddelande -

Akademisk årshögtid vid Mittuniversitetet

Lars Aronsson, forskningsinformatör
Tel: 063-16 53 36, fax: 063-16 54 54, mobil: 070-516 53 36, e-post: lars.aronsson@miun.se

Den 14 november är det dags för universitetets akademiska årshögtid, den här gången i Gustav Adolfskyrkan i Sundsvall. Då promoveras de nya hedersdoktorerna Magdalena Forsberg och Lars Näsman. Vidare installeras rektor Anders Söderholm i sitt ämbete av universitetskansler Anders Flodström.

Stora satsningar på forskning och forskarutbildning börjar ge resultat när det gäller doktorandutbildningen. Nu promoveras ett 30-tal nya doktorer som disputerat vid Mittuniversitetet. Det är det största antalet sedan doktorandutbildningen startades. Vid årshögtiden installeras även 16 nya professorer och tre adjungerade professorer.

Magdalena Forsbergs utnämning till hedersdoktor motiveras med att "hon under lång tid med utomordentlig framgång bedrivit verksamheter och framhållit värden centrala för lärosätet." Som aktiv idrottare har hon inspirerat den nu kraftigt växande verksamheten vid Nationellt vintersportcentrum vid Campus Östersund.

Lars Näsmans utnämning till hedersdoktor motiveras med att han "starkt bidragit till Mittuniversitetets utveckling och till universitetsutnämningen 2005. Han har speciellt stöttat de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna och bidragit till att dåvarande högskolan erhöll examensrätt för civilingenjörsutbildningar. Han har också utvecklat universitetets kontakter med näringslivet."

Utöver detta uppmärksammas ett antal doktorer som disputerat vid andra universitet samt lärare och forskare som uppnått docentkompetens. Högtidligheten avslutas med utdelning av stipendier.

Program finns på http://www.miun.se/Mittuniversitetet/Forskning/Forskningsaktuellt/Arshogtid-2008/Program-i-GA/

Frågor kan ställas till:
Maria Nyberg Ståhl, telefon 070-666 5427, Maria.Nyberg-Stahl@miun.se

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • universitet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Kontakter

Ronney Wickzell

Presskontakt Presskommunikatör Press- och mediafrågor 010-142 81 72

Kicki Strandh

Presskontakt Kommunikationschef 060-14 88 14

Krister Holm

Presskontakt Skribent och webbredaktör 063-165716