Pressmeddelande -

Elektronisk arkivering av offentliga handlingar

Lars Aronsson, forskningsinformatör
Tel: 063-16 53 36, fax: 063-16 54 54, mobil: 070-516 53 36, e-post: lars.aronsson@miun.se

Att få ta del av offentliga handlingar är en demokratisk rättighet. Frågan är nu om den rättigheten kan uppfyllas i en elektronisk miljö.

- Problematiken kring elektronisk arkivering är stor, säger Erik Borglund. Arkivinformationen måste senast vid sin tillkomst uppfylla arkivvetenskapliga krav. Det gäller även vid design av informationssystemen där arkivinformation skapas och hanteras över tid.

Den svenska offentlighetsprincipen bygger på en fungerande arkivering oavsett hur handlingar skapas. Men olika perspektiv finns när det gäller arkivinformation. Privata organisationer värderar arkivinformationen framförallt utifrån verksamhetsnytta. Offentliga organisationer däremot värderar arkivinformationen mestadels utifrån legala krav och ansvarsspårbarhet. Med det menas att den som skickar en handling till en myndighet skall kunna hitta igen den, även om ingenting händer trots att den är mottagen. Man skall kunna hitta den som är ansvarig.

En modell för kvalitet (RQAM) har utvecklats för hantering av arkivinformation och kvalitetsmätning av densamma. Modellen fungerar även som referens vid design av informationssystem.

Avhandlingen från Mittuniversitetet är den första i Sverige som fokuserar på elektronisk arkivering och digitalt bevarande. Forskningen bidrar därmed till ny kunskap om långsiktigt digitalt bevarande.

Erik Borglund disputerar i Härnösand den 27 maj med avhandlingen "Design for Recordkeeping: Areas of Improvement".

Frågor kan ställas till:
Erik Borglund, 0611-862 33, 073-848 82 82. E-post erik.borglund@miun.se

 

 

Ämnen

  • Utbildning

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Kontakter

Ronney Wickzell

Presskontakt Presskommunikatör Press- och mediafrågor 010-142 81 72

Kicki Strandh

Presskontakt Kommunikationschef 060-14 88 14

Krister Holm

Presskontakt Skribent och webbredaktör 063-165716