Pressmeddelande -

Färre söker Mittuniversitetets utbildningsprogram

Färsk statistik från VHS, Verket för högskoleservice, visar att ansökningarna till utbildningsprogram vid Sveriges universitet och högskolor minskar – så även vid Mittuniversitetet. Antalet förstahandssökande i Sverige minskar med nästan nio procent och Mittuniversitetet minskar med ungefär 20 procent. I fjol ökade dock förstahandsansökningarna till Mittuniversitetet med hela 14 procent medan Sverige totalt ökade med endast en procent. - Kontentan av det är att om vi jämför med hösten 2004 så tappar vi en procent mer än riket i snitt, förklarar Margareta Lindhagen som är utvecklingsledare vid utbildnings- och forskningsbyrån vid Mittuniversitetet. Men Mittuniversitetets ledning tar minskningen på största allvar. Istället för en förväntad ökning 2006 får man nu ställa in sig på att registrera färre studenter än hösten 2005. - Det här får naturligtvis konsekvenser för ekonomin eftersom vi kommer att få ett lägre anslag för grundutbildningen än vi budgeterat för, konstaterar rektor Thomas Lindstein. Naturligtvis finns det många program som fyller sina platser och även program som till med har mångdubbelt fler sökande än man kan ta emot. Exempel på dessa är Journalistutbildningen på Campus Sundsvall med 7,7 förstahandssökande per plats och Interkulturell och internationell socionomutbildning på Campus Östersund med 4,9 förstahandssökande per plats. Andra exempel på eftersökta utbildningar är bland annat Sjuksköterskeutbildningen som ges på tre campus, samt flera inriktningar inom Lärarutbildningen i Härnösand. - Tack vare de välsökta programmen kommer vi sannolikt inte att tappa lika stor andel i registrerade studenter som sökstatistiken antyder, siar Margareta Lindhagen. Vilka utbildningar är det då som tappar mest? - Om vi generaliserar kan vi säga att det är datautbildningar och tekniska utbildningar – vilket är en trend vi sett tidigare när antalet ansökningar minskar över hela landet, berättar prorektor Håkan Wiklund. - Vad händer nu? - Vi behöver analysera resultatet för att kunna agera klokt – på såväl kort som lång sikt. Senast i början av juni kommer beslut att fattas om vilka program som inte kommer att starta på grund av för få sökande, vilket kommer att beröra ett relativt litet antal studenter, konstaterar rektor Thomas Lindstein. Ytterligare en osäkerhetsfaktor i prognosen är att andelen sent sökande, det vill säga de som söker efter den 15 april, ökar för varje år. De som lämnar in sen ansökan till program med restplatser kan antas ända fram till terminsstart i september 2006. Frågor kan ställas till: Rektor Thomas Lindstein, 060-148640, 070-3228640 Prorektor Håkan Wiklund, 063-165985, 070-6439734 Utvecklingsledare Margareta Lindhagen, 063-165402, 070-6095402

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Ronney Wickzell

Presskontakt Presskommunikatör Press- och mediafrågor 010-142 81 72

Kicki Strandh

Presskontakt Kommunikationschef 060-14 88 14

Krister Holm

Presskontakt Skribent och webbredaktör 063-165716