Pressmeddelande -

FlickForsk! belönas med Bergmanstipendium

Mittuniversitetet har för första gången fått ett stipendium av stiftelsen Bergmangårdarna. Det är forskningsnätverket FlickForsk! som belönas. Nätverkets deltagare får en två veckor lång vistelse på Ingmar Bergmans Fårö för att arbeta vidare med forskningen om flickors historia, kultur, liv och villkor. FlickForsk! kommer att använda tiden till att redigera en ny antologi där ett kapitel i boken kommer att handla om flickorna i filmen och boken Fanny och Alexander.

– Det är ett direkt resultat av stipendiet. Vi menar att just rollfiguren Fanny och flickornas betydelse i filmen och boken borde belysas mer. Att få ägna sig åt detta arbete i en så pass kreativ miljö som i Ingmar Bergmans hem är förstås fantastiskt, säger Eva Söderberg, lektor vid Mittuniversitetet och en av förgrundsfigurerna inom nätverket FlickForsk!.

FlickForsk! initierades av forskare vid Mittuniversitetet år 2008 och består idag av ett 70-tal medlemmar från framför allt de nordiska länderna, men även andra länder är representerade. Stipendiet ger ett 15-tal av nätverkets medlemmar möjlighet att arbeta i Ingmar Bergmans hem på Fårö under delar av oktober månad. Viss del av tiden kommer att användas till att redigera nätverkets andra antologi, Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen.

– Vi ägnar givetvis också tid till annat än Fanny och Alexander – även flickor i bilderböcker, barnböcker, ungdomsböcker, dramatik och sångtexter kommer att undersökas. Och vi ägnar mycket tid åt ett minnesbaserat skrivande som handlar om flickskap, säger Eva Söderberg.

I stipendiet ingår ett krav som kallas kulturell återbäring. Detta innebär att stipendiaterna ska ge något av sin kunskap tillbaka till Fårö och Gotland. FlickForsk! planerar därför att bjuda på en kompetensutvecklingsdag för lärare på temat flickan i historia, kultur och samhälle.

– Det är väldigt inspirerande att vi lyckats intressera stiftelsen. Vi trodde nog att deras fokus huvudsakligen låg på film- och konstverksamhet, men det är ju uppenbart att vår forskning om flickans funktion i litteratur och i samhället berör, säger Eva Söderberg.

Stiftelsen Bergmangårdarna driver Ingmar Bergmans hus och egendomar på Fårö som en icke-kommersiell verksamhet och tillflyktsort för konstnärer och forskare från hela världen.

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • bergman
 • fanny och alexander
 • flickforsk
 • genus
 • fårö
 • barnböcker
 • ungdomsböcker
 • böcker
 • litteratur

Regioner

 • Jämtland

Kontakter

Ronney Wickzell

Presskontakt Presskommunikatör Press- och mediafrågor 010-142 81 72

Kicki Strandh

Presskontakt Kommunikationschef 060-14 88 14

Krister Holm

Presskontakt Skribent och webbredaktör 063-165716

Relaterat innehåll