Pressmeddelande -

Flis ger flis

Med nytänkande i flisningsprocessen förbättras eleffektiviteten. När energiåtgången minskas kan pappersfabriker sänka sina kostnader. Lisbeth Hellström visar i sin avhandling resultat som kan bli till stor nytta för näringslivet.

Svensk pappersindustri förbrukar 5-6 terawattimmar el per år för att tillverka mekanisk pappersmassa. Genom att frångå det traditionella sättet att tillverka flis som senare mals till pappersmassa kan energiåtgången minskas med upp till tjugo procent.

– Om eleffektiviteten och produktionseffektiviteten implementeras i full skala innebär det stora vinster för industrin. För en fabrik som producerar 500 000 ton mekanisk massa kan energikostnaderna minska med mellan 40 och 80 miljoner kronor per år, säger Lisbeth Hellström.

Hon visar också i sin avhandling ”On the Wood Chipping Process – A Study on Basic Mechanisms in Order to Optimize Chip Properties for Pulping” att viktiga kvalitetsegenskaper bevaras och till och med förbättras hos den mekaniska pappersmassan. När man använder andra metoder för att förbehandla flisen brukar kvaliteten annars bli sämre.

Lisbeth Hellström hör till en forskargrupp vid Mittuniversitetets centrumbildning FSCN, Fibre Science and Communication Network. Hon disputerar den 21 maj vid Campus Sundsvall inom ämnet teknisk fysik.


Frågor kan ställas till:
Lisbeth Hellström, tel.060-14 88 58, mobil 070-536 13 17, e-post lisbeth.hellstrom@miun.se

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • energikostnad
  • pappersmassa
  • pappersindustri

Regioner

  • Gävleborg

Kontakter

Ronney Wickzell

Presskontakt Presskommunikatör Press- och mediafrågor 010-142 81 72

Kicki Strandh

Presskontakt Kommunikationschef 060-14 88 14

Krister Holm

Presskontakt Skribent och webbredaktör 063-165716

Relaterat innehåll