Pressmeddelande -

Första kvartalet indikerar ett positivt helårsresultat

2005-05-12, Bitti Jonasson, informationschef Tel: 063-16 55 28, fax: 063-16 54 54, mobil: 070-618 55 28, e-post: bitti.jonasson@miun.se På dagens styrelsemöte vid Mittuniversitetet presenterades årets första kvartalsbokslut, vilket uppvisar bättre siffror än fjolåret. Ett glädjande besked – med tanke på att Mittuniversitetet troligen har en lite tuffare höst än väntat att se fram emot. - Att utfallet för första kvartalet ser så bra ut innebär att vi inte behöver ändra på helårsprognosen, berättar universitetsdirektör Robert Hemmingsson. För snart två veckor sedan såg det lite mer dystert ut. Det stod då klart att antalet ansökningar till höstens terminsstart minskat jämfört med 2005. Konsekvensen av färre studenter till hösten beräknas bli ungefär 15 miljoner kronor mindre än budgeterat. Med anledning av detta faktum har redan Mittuniversitetets rektor aviserat åtstramning och eventuella neddragningar. - Att ha en ekonomi i balans är naturligtvis viktigt på en övergripande nivå, men det är också viktigt på institutionsnivå. För helheten ser det som sagt lovande ut, men det kan finnas all anledning till återhållsamhet och översyn av den ekonomiska situationen hos de institutioner som tappat många sökande, säger rektor Thomas Lindstein. Hur kan det då komma sig att prognosen inte försämras, när intäkterna minskar så mycket? - Främst tack vare kostnadsminskningar – på flera områden. Den största minskningen är personalkostnaderna, vilka minskar med totalt nästan elva miljoner, konstaterar Robert Hemmingsson. Mittuniversitetets ledning bedömer i dagsläget att det är fullt möjligt att nå det prognostiserade utfallet för året – ett plusresultat på 5 miljoner. Frågor kan ställas till: Universitetsdirektör Robert Hemmingsson, 070-250 12 77 Rektor Thomas Lindstein, 070-322 86 40 Universitetsdirektör och rektor nås tidigast från 15.30, då styrelsemötet avslutas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Med vänlig hälsning Bitti Jonasson Informationschef -------------------------------------------------------------------------------------------- Informationsavdelningen Mittuniversitetet (PR and Information Office, Mid Sweden University) S-831 25 Östersund Besöksadress (visiting address): Campus Östersund, Studentplan 2, Hus B, Plan 3 (Regementsgatan) Mobile: +46 70 618 55 28 Phone: +46 63 16 55 28 Fax: +46 63 16 54 54 E-mail: bitti.jonasson@miun.se www.miun.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Jämtland

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Kontakter

Ronney Wickzell

Presskontakt Presskommunikatör Press- och mediafrågor 010-142 81 72

Kicki Strandh

Presskontakt Kommunikationschef 060-14 88 14

Krister Holm

Presskontakt Skribent och webbredaktör 063-165716