Pressmeddelande -

Forskardag på Mitthögskolan Östersund

Förmiddagens program kommer att bestå av ett antal föreläsningar som inom temat rymmer allt från hur det sociala arbetet organiseras till hur mångfalden i samhället påverkar det sociala arbetets innehåll. Föreläsarna under förmiddagens program är såväl externa gäster som forskare på Mitthögskolan. Eftermiddagen kommer att bestå av tre parallella sessioner på olika teman där institutionens forskare och forskarstuderande kommer att bjuda på intressanta föreläsningar. Eftermiddagens teman är: ”Marginalitet och samhällsinterventioner”, som bland annat kommer att innefatta ämnet boendestöd som kommunal strategi för hemlösa. ”Kultur och interkulturalitet” som till exempel tar upp ämnet interkulturella parrelationers vardagsliv. ”Professionell kompetens och nätverksstöd”, som bland annat tar upp stödkapaciteter i sociala nätverk, som en av programpunkterna. Programmet startar kl. 09.00 i sal F214 (gamla ridhuset på campus Östersund) och avslutas kl. 15.00. För mer detaljerad information, se www.mh.se/soa Frågor kan ställas till: Prof. Åke Bergmark, Institutionen för socialt arbete, Mitthögskolan, 063-16 53 67 Forskningssamordnare Eva-Marie Björklund, Institutionen för socialt arbete, Mitthögskolan, 063-16 53 51

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Kontakter

Ronney Wickzell

Presskontakt Presskommunikatör Press- och mediafrågor 010-142 81 72

Kicki Strandh

Presskontakt Kommunikationschef 060-14 88 14

Krister Holm

Presskontakt Skribent och webbredaktör 063-165716