Pressmeddelande -

Forskningskonferensen Communiqué 2006

2006-05-24, Debora Karlsson, informatör Tel: 060-14 87 79, fax: 060-14 87 00, e-post: debora.karlsson@miun.se Forskareliten inom området organisationers kommunikation deltar i forskarkonferensen Communiqué i Sundsvall den 29-30 maj. Communiqué 2006 är en konferens för forskare som arbetar med kommunikation i organisationer. Årets konferens uppmärksammar forskning utifrån kritiska perspektiv. Temat är ”Organisationer i demokratin och demokratiska organisationer”. Årets tre huvudtalare under Communiqué är professor Mats Alvesson vid Lunds universitet, professor Lars Palm vid Högskolan i Halmstad och professor Anne-Marie Søderberg vid Copenhagen Business School. Mats Alvesson pratar utifrån sin nya bok, ”Tomhetens triumf”, om hur de grandiosa uttryck som används inom många organisationer egentligen bara är illusioner. Lars Palm har undersökt vilka kommunikationsstrategier som använts vid några uppmärksammade förtroendekriser i svenska organisationer. Anne-Marie Søderberg ska prata om interkulturell kommunikation i samband med Nordeas fusion. Forskarkonferensen Communiqué löper parallellt med konferensen Communicare (som är en mötesplats för studenter, forskare och yrkesverksamma inom informations- och PR-området) i Tonhallen i Sundsvall. Communiqué arrangeras i samverkan mellan Demokratiinstitutet och Mittuniversitetet. Se gärna webbsidan www.mkv.mh.se/communique, för ytterligare information om Communiqué. Frågor kan ställas till: Catrin Johansson, institutionen för informationsteknologi och medier, 060-14 88 04, 070-554 26 69, catrin.johansson@miun.se Med vänlig hälsning, Debora Karlsson Mittuniversitetet Informationsavdelningen Tel: 060-14 87 79, fax: 060-14 87 00 Adress: 851 70 Sundsvall Besöksadress: Campus Åkroken, Mälthuset, plan 5 Webbplats: www.miun.se

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Ronney Wickzell

Presskontakt Presskommunikatör Press- och mediafrågor 010-142 81 72

Kicki Strandh

Presskontakt Kommunikationschef 060-14 88 14

Krister Holm

Presskontakt Skribent och webbredaktör 063-165716

Relaterade event