Pressmeddelande -

Hög kvalitet för utbildningar i sociologi vid Mittuniversitetet

Högskoleverket ger ett högt betyg för utbildningskvaliteten inom ämnet sociologi på kandidatnivå vid Mittuniversitetet. Däremot har HSV har synpunkter på sociologin på magisternivå. Detta efter en landsomfattande utvärdering av högre utbildningar som leder till examen.

– Det är naturligtvis mycket glädjande att sociologin har fått ett bra betyg på kandidatnivå. Inte minst för den första årskull studenter som nu i juni examineras från Risk- och krishanteringsprogrammet. Det är på kandidatnivå vi har det absolut största antalet studenter, säger Susanna Öhman, dekan för den humanvetenskapliga fakulteten.

Högskoleverket utvärderar kvaliteten på landets högre utbildningar på ett helt nytt sätt och med fokus på resultat. I utvärderingen står sig ämnesområdet sociologi på kandidatnivå särskilt väl och får omdömet ”hög kvalitet” vid Mittuniversitetet. På magisternivå får däremot sociologin betyget ”bristande kvalitet”.

– Vi har varit väl medvetna om bristerna på magisternivå och till hösten ersätts magisterprogrammet med ett helt nytt. Bland annat på grund av de brister högskoleverket nu påpekar, säger Roine Johansson, ämnesansvarig för sociologi vid Mittuniversitetet.

I landet totalt fick en tredjedel av sociologiutbildningarna på kandidatnivå betyget ”bristande kvalitet”.

Sociologi kan läsas både som fristående kurs och som en del i kandidatprogrammen Personal- och arbetslivsprogrammet, Samhällsvetarprogrammet och den i Sverige unika utbildningen Risk- och krishanteringsprogrammet.

Bakgrund Högskoleverkets kvalitetsbedömningar
Högskoleverkets bedömargrupp med ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare har värderat flera underlag och lämnar ett samlat omdöme i tre olika nivåer. Mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet.

Bedömningsgruppen har haft fyra olika underlag för sitt beslut: studenternas självständiga arbeten, en självvärdering som skrivs av lärosätet för varje utbildning (examen), studenternas erfarenheter av utbildningens resultat i förhållande till målen i examensbeskrivningen och enkäter till tidigare studenter.

I den nu pågående granskningsomgången har Högskoleverket sedan tidigare gett högsta betyg för utbildningar i kulturgeografi och ett högt betyg till journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap och psykologi vid Mittuniversitetet, samt haft synpunkter på utbildningskvaliteten i ämnena nationalekonomi och företagsekonomi.

Under 2011-2014 genomförs flera bedömningsomgångar och cirka 6 000 olika utbildningar i landet ska kvalitetssäkras.

Frågor kan ställas till:
Susanna Öhman, dekan, humanvetenskapliga fakulteten, 070-667 54 85

Roine Johansson, professor i sociologi och ämnesansvarig, 070-241 75 82

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • mittuniversitetet
  • sociologi

Regioner

  • Jämtland

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Kontakter

Ronney Wickzell

Presskontakt Presskommunikatör Press- och mediafrågor 010-142 81 72

Kicki Strandh

Presskontakt Kommunikationschef 060-14 88 14

Krister Holm

Presskontakt Skribent och webbredaktör 063-165716