Pressmeddelande -

Högt betyg för Mittuniversitetets kvalitetsarbete

Högskoleverket ger Mittuniversitetet ett bra betyg för kvalitetsarbetet vid universitetet. Det skriver verket i en färsk rapport efter granskning av nio lärosätens kvalitetsarbete.

- Utvärderingen visar att vi har ett väl fungerandekvalitetssystem och att de strukturella förutsättningarna är på plats vilket känns tryggt inför framtiden, säger rektor Anders Söderholm. Jag tycker att rapporten ger bra med "bränsle" för att fortsätta de omdaningsprojekt som vi nu är mitt inne i.
Enligt rapporten har lärosätet lyckats med att ta vara på goda traditioner som syftar till att säkra och utveckla kvaliteten i verksamheten. Kvalitetsarbetet vid Mittuniversitetet beskrivs som aktivt och kontinuerligt på såväl central nivå som på institutions- och fakultetsnivå. Ansvar och rutiner är preciserade och kända. Bedömargruppen konstaterar även att Mittuniversitetet präglas av en levande kvalitetskultur - alltifrån ledningens engagemang till enskilda lärare och studenter. De anmärkningar som görs är redan under bearbetning. Utvecklingsplanen och utvecklingen av kvalitetsindikatorer kopplas till de centrala målsättningarna för universitetet. Dessutom pågår en reformering av verksamhetsuppföljningen.

- Kvalitetsfrågorna är djupt förankrade i hela vår organisation och det pågår ett ständigt och systematiskt kvalitetsarbete i alla delar av organisationen. Utvärderingen visar att vi är lyckosamma i detta arbete, säger prorektor Håkan Wiklund.

För att få reda på hur väl lärosätets kvalitetsarbete är förankrat i verksamheten och hur det bedrivs i praktiken har bedömargruppen besökt universitet under fyra dagar.


Högskoleverkets rapport finns på hsv.se Frågor kan ställas till: Rektor Anders Söderholm, telefon 060-14 86 40 eller 070-322 8640 Prorektor Håkan Wiklund, telefon 063-16 59 85 eller 070-643 9734

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Ronney Wickzell

Presskontakt Presskommunikatör Press- och mediafrågor 010-142 81 72

Kicki Strandh

Presskontakt Kommunikationschef 060-14 88 14

Krister Holm

Presskontakt Skribent och webbredaktör 063-165716

Relaterat innehåll