Pressmeddelande -

​Lars Lagerbäck ny hedersdoktor vid Mittuniversitetet

Mittuniversitetet har utsett nya hedersdoktorer som installeras vid universitetets akademiska högtid i höst. De fem som utses är: matambassadören i Jämtland Fia Gulliksson, professor Elizabeth Kendall, professor Bengt Klefsjö, Lars Lagerbäck, tidigare svensk förbundskapten i fotboll och den samiska kulturinspiratören Kjerstin Valkeapää.

Hedersdoktorerna utnämns som en uppskattning för framstående insatser inom något av Mittuniversitetets områden eller för den region där Mittuniversitetet verkar. Hedersdoktoratet innebär att de utsedda personerna kan titulera sig som doktor.

- Vi är mycket stolta och glada över att kunna utse personer som alla fullföljt stora insatser inom sina områden, för vetenskapen, i ideellt arbete eller som en stor förebild och inspiratör. Det gemensamma är att de har påverkat och på olika sätt bidragit till Mittuniversitetet eller till regionen som vi har verksamhet i, säger Hans-Erik Nilsson och Susanna Öhman, dekaner vid Mittuniversitetets två fakulteter.

De nya hedersdoktorerna installeras officiellt den 14 oktober under Mittuniversitetets akademiska högtid i Östersund.

Nya hedersdoktorer vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Fia Gulliksson är en framgångsrik matkreatör och entreprenör som förenar hög gastronomisk kvalitet med ett starkt hållbarhetsperspektiv. Hon utsågs 2010 till Jämtlands matambassadör och hon har skapat en rad projekt och hållbara varumärken som bidrar till regional utveckling och som sätter Jämtlands län på kartan. Genom sitt passionerade och kreativa engagemang för resurseffektiv och hållbar utveckling är hon en inspiratör för universitetets forskning och utbildning.

Bengt Klefsjö är professor emeritus vid Luleå tekniska universitet och en tongivande pionjär inom kvalitetsområdet både nationellt och internationellt. Han erhöll Sveriges andra professur i kvalitetsteknik 1990 och har publicerat en stor mängd vetenskapliga artiklar och är medförfattare till ett 20-tal läroböcker på området. Han har flera gånger fått utmärkelser för sitt inspirerande och engagerande sätt att undervisa och var en mycket värdefull kraft när forskarutbildningen i kvalitetsteknik etablerades vid Mittuniversitetet.

Lars Lagerbäck, bördig från Ånge kommun, är den enda svenska fotbollstränare som fört herrlandslaget till fem stora slutspel i rad, VM och EM. Han har visat prov på kvalificerat och professionellt ledarskap i en av världens mest utövade sporter. Med en ledarskapsfilosofi som innebär att vara kommunikativ och öppen samt att ge spelarna ett stort eget ansvar, har hans ledarskap lett till stora framgångar. Därför är han en viktig inspirationskälla, också för utbildnings- och forskningsledare inom akademin.

Nya hedersdoktorer vid Fakulteten för humanvetenskap
Elizabeth Kendall är en välmeriterad professor vid Griffith University i Australien med forskning inriktad mot att utveckla system för rehabilitering av människor med allvarliga skador, funktionshinder eller kroniska sjukdomar. Hon har under snart 15 år på olika sätt bidragit till Mittuniversitetets verksamhet och stärkt framför allt forskning och utveckling på Avdelningen för hälsovetenskap. Bidragen har varit betydelsefulla för att stärka avdelningens forskning, dess finansiering och samverkan med det omgivande samhället och med andra forskargrupper.

Kjerstin Valkeapää, Mittådalen i Härjedalen, är en kulturpersonlighet som på många sätt aktualiserar den samiska kulturens viktiga roll i dagens samhälle. Hon gör det genom att arbeta med både kommersiella och ideella arrangemang samt som inspiratör för andra. Med en stark passion, hängivenhet och engagemang har hon lyft den samiska kulturens centrala roll för regionens historia och utveckling. På så sätt har hon bidragit till regionens samhällsutveckling och till att öka medvetenheten om regionen där Mittuniversitetet verkar.

Läs mer om Mittuniversitetets hedersdoktorer här.

Kontakt:
Hans-Erik Nilsson, dekan, fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier, 010-142 87 39, e-post: hans-erik.nilsson@miun.se

Susanna Öhman, dekan, fakultetsnämnden för humanvetenskap, 010-142 81 85, e-post: susanna.ohman@miun.se

Ämnen

  • Utbildning

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 16 000 studenter med campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Kontakter

Ronney Wickzell

Presskontakt Presskommunikatör Press- och mediafrågor 010-142 81 72

Kicki Strandh

Presskontakt Kommunikationschef 060-14 88 14

Krister Holm

Presskontakt Skribent och webbredaktör 063-165716