Pressmeddelande -

​Många söker vårens utbildningar vid Mittuniversitetet

Inför vårterminen 2017 har cirka 18 200 personer sökt en utbildning vid Mittuniversitetet. Det är små förändringar i antalet sökande jämfört med vårterminen 2016, detta trots att utbudet av kurser har minskat. Det totala antalet sökande i riket minskar med tre procent.

Ansökningstiden för att studera någon utbildning vid landets universitet och högskolor i vår gick ut den 17 oktober. Totalt 18 200 sökande till Mittuniversitetets utbildningar betyder en mindre nedgång jämfört med vårterminen 2016 då 19 100 sökte en utbildning. Det kan förklaras med att antalet sökbara kurser till kommande vårtermin har minskat med 17 procent jämfört med 2016.

- Vi fortsätter att ha en hög attraktivitet i våra utbildningar trots att utbudet minskar något på kurssidan. Det är glädjande att det långsiktiga arbetet för att skapa så attraktiva utbildningar som möjligt ger resultat, säger Anders Söderholm, rektor.

Söktrycket till Mittuniversitetets utbildningar har ökat under en längre tid. Det gäller även antalet förstahandssökande, inför vårterminen nästa år finns knappt 5 200 sökande som valt Mittuniversitetet i första hand, det kan jämföras med förra vårterminen då det var 5 300.

- På vårens programutbildningar ser vi också att det finns ett fortsatt bra söktryck på utbildningar inom olika välfärdsyrken som är viktiga för regionen och det är glädjande, säger Kicki Strandh, kommunikationschef.

För den som missade sista ansökningsdatum går det för vissa utbildningar att göra en sen anmälan. Sena anmälningar behandlas om det finns lediga platser på utbildningen. Läs mer på www.antagning.se.

Programutbildningar med flest förstahandssökande VT17
Förskollärare – 229
Socionomutbildning – 227
Sjuksköterskeutbildning – 185

Kurser med flest förstahandssökande VT17
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs – 260
Kriminologi GR (A), Tillämpad Kriminologi II – 240
Psykologi GR (A), Introduktionsblock – 219

Kontakt:
Kicki Strandh, kommunikationschef, Mittuniversitetet, 070-346 59 87, e-post: kicki.strandh@miun.se

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Jämtland

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Presskontakt

Kicki Strandh

Presskontakt Kommunikationschef 060-14 88 14