Pressmeddelande -

Mitthögskolan kraftsamlar all forskning inom sex profilområden

Vikten av samverkan med andra lärosäten, näringsliv och offentlig sektor kommer att öka i framtiden. Genom att också koppla forskningen starkare till grundutbildningen höjer vi kvaliteten på grundutbildningen, samtidigt som vi rekryterar nya forskare från de egna leden. Det är en av de framgångsfaktorer som kommer att göra oss starka som universitet, säger prorektor Pia Sandvik Wiklund, tillika ordförande i den arbetsgrupp som formulerat forskningsprofilerna. De profilområden som Mitthögskolan definierat är: Digitala samhällen, Kulturarv och demokratiutveckling, Lärande och bildning, Skogen som resurs, Turism, idrott och upplevelseteknologi samt Välfärdssamhällets utmaningar. - Indelningen i profilområden bygger till stor del på att de spänner över en rad olika ämnen med intressanta beröringspunkter. Syftet är att öka kunskapsöverföring såväl inom som mellan ämnen och därmed öka öppenheten för nya innovativa idéer. Denna samverkan kommer att gynna intressanta forskningsresultat med relevans för samhällets – inte minst regionens – välfärd, trygghet och tillväxt, spår prorektor Pia Sandvik Wiklund. Inom merparten av de definierade profilområdena finns forskningsprojekt som redan idag är nationellt, och även internationellt, etablerade. Området ”Skogen som resurs” är på flera områden världsledande. Turismforskningen på ETOUR är den största forskningsmiljön i landet med inriktning mot turism. Digitala samhällen (Elektronik och telematik) har redan idag väl etablerad forskarkompetens och utvecklade forskarnätverk både nationellt och internationellt.

Ämnen

  • Utbildning

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Kontakter

Ronney Wickzell

Presskontakt Presskommunikatör Press- och mediafrågor 010-142 81 72

Kicki Strandh

Presskontakt Kommunikationschef 060-14 88 14

Krister Holm

Presskontakt Skribent och webbredaktör 063-165716