Pressmeddelande -

Mitthögskolans rektor inbjuden av drottningen

I samband med firandet av sin födelsedag har drottning Silvia inbjudit ett antal barn, yrkespraktiker och forskare till ett seminarium om barns utsatthet. Seminariet äger rum den 12 december i Bernadottebiblioteket, Stockholms Slott. Mitthögskolans rektor Thomas Lindstein är an av de inbjudna forskarna. Mitthögskolans rektor Thomas Lindstein, som sedan 2000 är professor i socialt arbete, har en gedigen forskarbakgrund inom socialt arbete, pedagogik och psykologi. Han har ägnat en stor del av sitt yrkesliv till att forska om barn som far illa, och då framför allt barn till missbrukande föräldrar. Dessutom har Thomas Lindstein arbetat kliniskt med psykoterapeutiskt arbete med såväl barn och ungdomar som vuxna. - Jag ser det som en stor ära att ha blivit inviterad av drottningen. Det är en unik möjlighet att över ålders- och professionsgränser dela kunskapen om barn som far illa, säger professor Thomas Lindstein. Frågor kan ställas till: Professor Thomas Lindstein, Mitthögskolan Tfn: 070-322 86 40

Ämnen

  • Utbildning

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Kontakter

Ronney Wickzell

Presskontakt Presskommunikatör Press- och mediafrågor 010-142 81 72

Kicki Strandh

Presskontakt Kommunikationschef 060-14 88 14

Krister Holm

Presskontakt Skribent och webbredaktör 063-165716