Pressmeddelande -

Obalans i arbetslivet leder till ohälsa

Lars Aronsson, forskningsinformatör
Tel: 063-16 53 36, fax: 063-16 54 54, mobil: 070-516 53 36, e-post: lars.aronsson@miun.se

Upplever du en obalans mellan vad du satsar i arbetslivet och vad du får ut i lön och uppskattning? Då lever du i en hälsorisk. Det gäller särskilt om du tillhör dem som har svårt att koppla av från arbetet.

En obalans mellan ansträngning och belöning är starkt kopplad till störd sömn och dagtrötthet. Dessa två former av ohälsa är i sin tur starkt kopplade till stress.

- Jag har i min avhandling studerat en modell, Effort-reward imbalance, ERI. Modellen har en stor potential när det gäller att förutsäga en rad negativa konsekvenser som exempelvis hjärt-kärlsjukdom, säger Göran Fahlén, forskare vid Mittuniversitetet.

Modellen bygger på att individen för att må bra måste uppleva en ömsesidighet i sina relationer till omgivningen. När det gäller arbetslivet handlar det om en balans mellan vad individen satsar i arbetet i form av ansvar och ansträngning. I den andra vågskålen finns vad hon får ut i form av uppskattning, lön samt utvecklingsmöjligheter och trygghet i anställningen.

Göran Fahlén disputerar i Sundsvall den 23 maj med avhandlingen "Aspects Of The Effort Reward Imbalance Model Of Psychosocial Stress In The Work Environment."

Frågor kan ställas till:

Göran Fahlén telefon 0611-800 76 eller 073-274 77 10, E-postadress Goran.Fahlen@miun.se

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Ronney Wickzell

Presskontakt Presskommunikatör Press- och mediafrågor 010-142 81 72

Kicki Strandh

Presskontakt Kommunikationschef 060-14 88 14

Krister Holm

Presskontakt Skribent och webbredaktör 063-165716