Pressmeddelande -

Tre skolor i Mellannorrland valda för utvecklingsprojekt

Matfors skola i Sundsvall, Mimergårdens skola i Östersund och Fjällgymnasiet i Bergs kommun har valts ut för det skolutvecklingsprojekt som drivs av Mittuniversitetet och av näringslivet genom Mitt Norrland Utbildning. Under tre år ska de tre skolorna driva ett förbättringsarbete som inte minst fokuserar på ledarskapet i skolarbetet.

Mittuniversitet har fått tio miljoner kronor av Länsstyrelsen i Västernorrland, Regionförbundet i Jämtlands län och näringslivet för att driva utvecklingsprojektet. Efter en ansöknings- och urvalsprocess har de tre skolorna valts ut.

- Det yttersta syftet är att utveckla regionen genom att ännu bättre tillvarata våra ungdomar i utbildningssystemet. Vi kommer att använda Mittuniversitetets kompetens och resurser för att bistå skolorna i deras utvecklingsarbete, för att utvärdera arbetet och ge erfarenheterna spridning, säger Anders Söderholm, rektor.

Matfors skola är en F-9 skola i Sundsvalls kommun. Matfors skola vill bland annat utveckla intresset för entreprenörskap bland eleverna, låta äldre elever ta hand om en del av utbildningen för yngre elever och utveckla praoverksamheten.

Mimergården är en F-5 skola i Östersunds kommun med ett stort inslag av elever med annat modersmål än svenska och lägre måluppfyllelse än kommunens samlade skolresultat. Skolan vill utveckla effektivare metoder för målstyrt pedagogiskt arbete.

Fjällgymnasiet är en liten gymnasieskola i Bergs kommun i Jämtland. Fjällgymnasiet vill utveckla entreprenörskap och samverkan med näringslivet. Fjällgymnasiet vill också stimulera eleverna att ta in nya idéer och kulturer, bland annat genom internationella kontakter.

Det är Institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet som under tre år kommer att följa, stödja och bedriva forskning kring de tre skolornas utvecklingsarbete. Vid en konferens den 6-7 december i Östersund presenteras de tre skolornas utvecklingsprojekt mer utförligt.

Initiativet till satsningen kommer från föreningen Mitt Norrland Utbildning, MNU. Föreningen har bildats av kommuner och företrädare för näringslivet i Jämtland och Västernorrland och har till syfte att utveckla utbildning och kompetens i regionen.

- I näringslivet blev vi bekymrade över att Jämtland och Västernorrland hade en lägre utbildningsnivå än andra delar av landet och att alltför få av studenterna på Mittuniversitetet kommer från och stannar i regionen, säger Björn Lyngfelt, ordförande i Mitt Norrland Utbildning. Vi kommer från näringslivets sida att engagera oss i de här skolutvecklingsprojekten med målet att utveckla Världens bästa regionala utbildningssystem. Varför skulle vi sätta ribban lägre?

Kontakt:
Anders Söderholm, rektor, Mittuniversitetet, 070-322 86 40
Björn Lyngfelt, ordförande, Mittnorrland Utbildning, 070-626 82 23
Conny Björkman, projektansvarig prefekt, 070-266 57 47
Monika Karlsson, projektledare koordinator, 070-228 21 42

Medlemmar i Mittnorrland Utbildning är Mittuniversitetet, SCA, AB Persson Invest, Metso Paper, Länsförsäkringar Jämtland, Diös Fastigheter, Jämtkraft, Saab Östersund, Sundsvalls och Östersunds kommuner, Länsstyrelsen i Västernorrland, Regionkommittén i Jämtland samt Handelskammaren Mittsverige.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • mittuniversitetet
  • skolutveckling
  • ledarskap
  • skola

Regioner

  • Jämtland

Kontakter

Ronney Wickzell

Presskontakt Presskommunikatör Press- och mediafrågor 010-142 81 72

Kicki Strandh

Presskontakt Kommunikationschef 060-14 88 14

Krister Holm

Presskontakt Skribent och webbredaktör 063-165716