Pressmeddelande -

Trendbrott för Mittuniversitetets studentrekrytering

Nu ökar antalet nybörjare vid Mittuniversitetet efter flera års nedgång. Det visar en färsk analys från Högskoleverket.

Något över 300 fler nybörjarstudenter har börjat sina studier vid Mittuniversitetet i höst jämfört med hösten 2007. Det är en ökning med 13 procent som placerar universitetet i mitten av de svenska universiteten och högskolorna.

De utbildningar som främst ökat antalet nybörjare är beteendevetare i Härnösand, socionomer med ett intag i Sundsvall och datautbildningar. Den för universitetet nya psykologutbildningen har också lockat många studenter.

De närmaste åren skall Mittuniversitetet öka rekryteringsinsatserna i bland annat närområdet. Ett annat viktigt område blir ökad internationell studentrekrytering. Den internationella rekryteringen vid Mittuniversitetet är låg, men har ökat under flera år. Antalet internationella registrerade studenter på Mittuniversitetet ligger i nuläget kring 300. Det är ungefär 2 procent av det totala antalet registrerade studenter och lågt i jämförelse med andra universitet.

- Vi vill minst fördubbla detta antal, så att vi om tre år har minst 600 internationella studenter, säger rektor Anders Söderholm.


Frågor kan ställas till:
Anders Söderholm, telefon 070-322 8640 kl. 17-19.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • studentrekrytering

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Kontakter

Ronney Wickzell

Presskontakt Presskommunikatör Press- och mediafrågor 010-142 81 72

Kicki Strandh

Presskontakt Kommunikationschef 060-14 88 14

Krister Holm

Presskontakt Skribent och webbredaktör 063-165716