Pressmeddelande -

Varmare klimat påverkar växtligheten och fiskarna i länets sjöar

Det varmare vädret ger direkta effekter på Västernorrlands sjöar. Växtligheten i form av växtplankton och fiskarnas artsammansättning kan komma att förändras som en följd av ett varmare klimat. Det visar en serie provtagningar som Mittuniversitet gjort tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland på tre av länets sjöar.

– Ett varmare väder gör att isen släpper tidigare under våren och lägger sig senare på sjöarna under höst och vinter. Sett ur ett 20-årsperspektiv märker vi stora skillnader. Det här gör att ytvattnet inte blandar sig med bottenvattnet på samma sätt som tidigare. Det ger direkta effekter på växtplanktonarterna i vattnet, som i sin tur påverkar fiskar och kräftdjur som livnär sig på växtplankton, säger Nils Ekelund, professor i biologi vid Mittuniversitetets institution för naturvetenskap, teknik och matematik.

Enligt Mittuniversitets fältstudie som startade i mars i år på tre av länets sjöar; Gransjön i Stöde, Remmaren i Björna och Södra Bergsjön i Örnsköldsvik, minskar turbulensen i sjövattnet av temperaturhöjningarna. Det ger mer bestående skiktningar av yt- och bottenvatten som innebär att sjöarna får ett näringsrikt, men ljusfattigt bottenvatten och ett näringsfattigt, men ljusare ytvatten.

– En konsekvens blir att mindre växtplankton och även vissa mindre algtyper konkurrerar ut större växtarter som inte har samma förmåga att ta upp näring och röra sig mellan yt- och bottenvatten. När det händer kommer det också att påverka vilka fiskar och kräftdjur som finns i sjöarna, säger Nils Ekelund.

Slutsatserna av studien blir att mindre växtplankton kommer att dominera i lugna näringsfattiga vatten medan större växtplankton söker sig till näringsrika och turbulenta vatten.

– Det är inte så mycket vi kan göra åt de här förändringarna, men det är viktigt att följa utvecklingen över tid för att kunna förutspå och förstå hur framtida klimatförändringar påverkar våra sjöar, menar Nils Ekelund.
 
Som en följd av det varmare vädret kommer vi enligt Ekelund även att få dras med algblomning i längre perioder.
– Det varmare vädrets effekter för ökad algblomning ser vi mest i augusti då sjöar och andra vattendrag hunnit värmas upp rejält. Algblomningen är inte farlig för oss människor, men kan upplevas som väldigt obehaglig. 

Frågor kan ställas till:
Nils Ekelund, professor i biologi vid institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik vid Mittuniversitetet. Tel: 060-14 87 07, mobil 073-815 87 07.

Jennie Sandström, doktorand vid Mittuniversitetet. Mobil: 070- 241 50 68.

T f pressansvarig Therese Högberg, tel. 060-14 87 79, mobil: 070-363 87 79

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • klimat
  • sjö
  • algblomning
  • klimatförändring
  • klimatförändringar
  • sjöar

Regioner

  • Jämtland

Kontakter

Ronney Wickzell

Presskontakt Presskommunikatör Press- och mediafrågor 010-142 81 72

Kicki Strandh

Presskontakt Kommunikationschef 060-14 88 14

Krister Holm

Presskontakt Skribent och webbredaktör 063-165716