Gå direkt till innehåll
Förslaget har tagits fram av Mjöbäcks och Västkuststugan tillsammans med KVM Bostad och ritats av Andersson Arfwedson Arkitekter.
Förslaget har tagits fram av Mjöbäcks och Västkuststugan tillsammans med KVM Bostad och ritats av Andersson Arfwedson Arkitekter.

Pressmeddelande -

Mjöbäcks och Västkuststugan vinner markanvisningstävling i Orminge

Mjöbäcks och Västkuststugan har tillsammans med KVM Bostad vunnit en markanvisningstävling vid ett naturnära bostadsområde i Orminge, Nacka med ett förslag som har ritats av Andersson Arfwedson Arkitekter. Totalt ska det byggas cirka 70 yteffektiva radhus. Bostäderna planeras bli klara 2022–2023.

Med inspiration ifrån urbana enbostadshus är vår vision att med utgångspunkt i områdets närhet till naturreservat och centrumnära läge, skapa samtida och moderna stadsradhus i trä samt en eftertraktad boendemiljö med väldisponerade och trivsamma bostäder som kompletterar bebyggelsen i området och bidrar till att stärka Orminges utveckling och attraktionskraft.

Tillsammans vill vi bidra till att Amperen blir en levande, hållbar och intressant plats att leva på. Därför föreslog vi ett område med spännande arkitektur helt byggt i trä. Vi lägger stor vikt vid rummet mellan och runt husen, då det är där människor möts. Vi vill skapa en medvetenhet hos våra slutkonsumenter och underlätta för de boende att leva miljövänligt.

Gestaltningen karakteriseras av en lågmält sober och samtida träarkitektur i ljusa kulörer och obehandlat trä som åldras med värdighet, generösa fönster och tak i plåt och sedum. De längre huslängorna har en eller ett par höjdförskjutningar som bryter upp och skapar en variation och anpassning till terrängen. En låg byggnadsvolym mot gatan skapar en ombonad entrésituation som skyddar mot insyn. Förgårdsmark tar upp en del av skillnaderna i markhöjd och möjliggör också en uteplats samt eventuell ramp upp eller ned till entrén för full tillgänglighet.


- Vi ser fram emot att samarbeta med Mjöbäck Entreprenad AB tillsammans med Västkuststugan AB som vi anser har de bästa förutsättningarna för att skapa ett mycket attraktivt bostadsområde i Orminge. I utvärderingen har vi lagt stor vikt vid aktörernas ekonomiska genomförandekraft och båda har visat på ekonomisk stabilitet. Vi tror att vi tillsammans med dem kan utveckla platsens potential, säger Amanda Sterner Nordin, projektledare Nacka kommun.

Orminge ligger nära vacker natur och sjöar. Ett större naturreservat och flera vandringsleder finns i närheten. En blandning av villa- och småhusområden, flerfamiljshus från 1960- och 1970-talen, skolor och förskolor, platser för friluftsliv och idrott samt orörd natur omger Orminge centrum. Ett rikt kultur- och föreningsliv präglar Orminge alltsedan centrum och bostäderna i närheten byggdes på 1960-talet. Orminge utvecklas nu med cirka 1 500 bostäder, utökad handel och andra verksamheter, bussterminal, ny infartsparkering och plats för kultur och rekreation. Orminge ska vara ett levande och tryggt centrum i kommundelen Boo.


För mer information, kontakta
Mattias Bengtsson, projektansvarig på Mjöbäcks, 0706-45 01 96, mattias.bengtsson@mjobacks.se
Jonas Serrestam, projektansvarig på Västkuststugan, 0720-50 95 80, jonas.serrestam@vastkuststugan.se
Peter Saxby, KVM Bostad, 070-777 66 96, peter.saxby@kvmbostad.se

Ämnen

Kategorier


Mjöbäcksvillan
Att bygga småhus är vårt ursprung. Ända sedan företaget grundades 1970 har vi byggt hem och villor med fokus på individuell anpassning, energieffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan. Husen byggs i vår egen fabrik i Mjöbäck, i ett samhälle med lång tradition av hustillverkning och av människor med genuin kompetens att bygga hem av högsta kvalitet. Utöver exempelhus och hus byggda efter kundens ritningar erbjuder vi även konceptet First Choice med smarta planlösningar och bra standard till ett attraktivt pris - en bredd som gör oss unika i branschen. Den största orsaken till våra framgångar är dock en kompetent organisation. En gedigen kunskap som sträcker sig från fabriksgolvet till styrelserummet. Många har arbetat med oss i flera årtionden, det har byggt upp en närmast unik företagskultur. För oss är varje medarbetare viktig och bidrar med sin erfarenhet, kunskap och sitt engagemang.

Mjöbäcks
Mjöbäcks bygger hus och utvecklar bostadsområden med en stor lyhördhet för behov och önskemål. Genom att kombinera attraktiva lägen med upplevelserik arkitektur och moderna, praktiska bostäder skapar vi förutsättningar för maximal livskvalitet på landsbygden i stadsnära miljöer. Ända sedan starten 1970 har vår ledstjärna alltid varit att leverera en optimal lösning för varje behov, en filosofi som har byggt vår framgång och bidrar till att Mjöbäcks fortsätter att utvecklas starkt.
Våra rötter finns i den lilla orten Mjöbäck som ligger i skogarna på gränsen mellan Västergötland och Halland. Där finns sedan lång tid tillbaka en gedigen husbyggartradition. Mjöbäcks Projekt är fokuserat på uveckling genom att förädla markområden med villor, flerfamiljshus och bostadsrättshus. Verksamheten är koncentrerad till södra och mellersta Sverige. Drivkraften är densamma idag som när vi startade – att leverera kvalitetshus, såväl i byggkvalitet som i krav på att tillgodose behov som varje nybliven husägare har. Det har givit resultat, idag bygger vi fler hus än någonsin tidigare. Ett kvitto på att våra tankar tilltalar våra kunder.

Presskontakt

Mattias Bengtsson

Mattias Bengtsson

Projektansvarig 0325-61 81 50

Trygg och flexibel bostadsbyggare sedan 1970.

Vår ledstjärna är att leverera en optimal lösning till varje kund som vill köpa bostad utifrån deras unika behov. Med oss får ni en erfaren hustillverkare och bostadsbyggare som med kunskap och stort engagemang tar er tryggt genom byggprocessen till ert drömboende.

Mjöbäcks
Öxabäcksvägen 2
51265 Mjöbäck
Sverige