Gå direkt till innehåll
MKB inleder samarbete för barns lika rättigheter och värde

Nyhet -

MKB inleder samarbete för barns lika rättigheter och värde

Grundskolefotboll mot rasismer är en unik och långsiktig satsning av Pedagog Malmö, Malmö stad, som i samverkan med olika aktörer arbetar för att på olika sätt skapa förståelse och kunskap om människors lika rättigheter och värde. Det handlar om att göra den nya lagen om Barnrättskonventionen till verklighet, om begränsande normer, om diskriminering samt om värdegrund och om trygghet.

- Vårt samarbete med Grundskolefotboll mot rasismer – För allas lika värde är viktigt och självklart för oss på MKB, säger Nurgül Iljas Eminovska, chef för sociala projekt på MKB. Samarbetsprojektet bidrar till att fler barn i Malmö får lära sig mer om vilka rättigheter barn har, hur vi är och hur vi bemöter varandra. Genom samverkan med Grundskolefotboll mot rasismer kan vi bidra till att fler barn i Malmö får en bra start i livet, menar Nurgül.

Grundskolefotboll mot rasismer - För allas lika värde utgår från Barnkonventionen och riktar sig till elever som går i årskurs sex. Arbetet pågår från oktober till juni nästkommande år och under 2019-2020 deltog över 1 200 elever från 16 skolor i Malmö. Sammanlagt har ungefär 5 000 elever och 200 personer i skolan folkbildats i Barnkonventionen. Nu startar en ny säsong och i år deltar 22 skolor i ett än mer utvecklat projekt med nya samarbeten och aktiviteter.

- Genom idrotten kan vi lära oss på vilket sätt vi möter och bemöter varandra. Här är det inte viktigt var du kommer från, hur du ser ut eller vad du tror på utan i idrotten är det viktigaste att alla respekterar alla. Grundskolefotboll mot rasismer, är efter tio år en folkrörelse som ger kunskap om att alla människor är lika värda och rustar barnen att ta avstånd mot rasism, antisemitism och alla sorters trakasserier. Det stöttar vi helhjärtat och ser nu fram emot att en ny säsong startar, avslutar Nurgül.

Om Grundskolefotboll mot rasismer - För allas lika värde
Projektägare: Pedagog Malmö, Malmö stad
Webbsida, Pedagog Malmö: https://pedagog.malmo.se/tag/grundskolefotboll-mot-rasism/

Facebook: Sidnamn Grundskolefotboll mot rasismer - För allas lika värde

Ge rasismen rött kort! Utbildningspaket med övningar riktat till elever. Fokus på FN:s barnkonvention, fördomar, diskriminering, rasism och normer.

Kontaktperson på MKB
Nurgül Iljas Eminovska, chef sociala projekt
E-post: nurgul.eminovska@mkbfastighet.se
Telefon: 040-31 33 05

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Margaretha Söderström

Margaretha Söderström

Presskontakt Kommunikationschef 040-31 33 55

MKB Fastighets AB – Malmös ledande bostadsbolag

MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med över 300 anställda och ägs av Malmö stad. Med drygt 25 000 lägenheter och över 1 000 kommersiella lokaler är vi det största fastighetsbolaget i Malmö med ett värde på mer än 40 miljarder kronor. Vi har 32 procent av hyresmarknaden i staden och runt 60 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.

Vår vision är ”Hem för var och en”. Vi arbetar utifrån sex strategier för att nå dit: Social hållbarhet, Miljömässig hållbarhet, Attraktiv hyresvärd, Nyproduktion med rimliga hyror, Flexibilitet i arbetstid och arbetsställe samt Karriärutveckling och mångfald bland medarbetarna. Varje strategi har dels kortsiktiga mål för varje år, dels långsiktiga mål för 2030.

Vi lägger stor vikt vid att skapa både affärsnytta och samhällsnytta och har tre kärnvärden: modiga, enkla tillsammans som ligger till grund för vårt arbete i vardagen.

Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget.

MKB Fastighets AB
Södra Förstadsgatan 47
211 43 Malmö