Gå direkt till innehåll
Coronaanpassad inflyttning i kvarteret Holmastycket. Holmastycket är nominerat till Kundkristallen, kategori Bästa nyproduktion, som avgörs den 11 februari.
Coronaanpassad inflyttning i kvarteret Holmastycket. Holmastycket är nominerat till Kundkristallen, kategori Bästa nyproduktion, som avgörs den 11 februari.

Pressmeddelande -

1 500 Malmöbor fick ett nybyggt hem hos MKB under 2020

Malmö fortsätter att växa. MKB Fastighets AB arbetar därför intensivt och långsiktigt med att ta fram nya hem i olika prisklasser över hela staden. För sjätte året i rad färdigställdes över 500 lägenheter.

Under 2020 skapade pandemin en större osäkerhet på bostadsmarknaden, exempelvis kring leveranser och kompetensförsörjning. Trots det hade MKB fortsatt hög nyproduktionstakt med totalt 635 färdigställda lägenheter och cirka 1 000 lägenheter i produktion vid årsskiftet 2020/2021.

- Det är roligt att vi kan upprätthålla höga nivåer över tid. Det är viktigt för oss med långsiktiga och nära relationer med våra samarbetspartners, och att de har en förståelse för vår vision och målsättning att skapa bra bostäder som fler har råd att efterfråga, säger Marie Thelander Dellhag, vd på MKB Fastighets AB.

Nästan hälften av nyproduktionen 2020 låg på en hyresnivå som är låg eller rimlig. Det är något under bolagets mål och beror på en hög andel lägenheter under 35 kvadratmeter. MKB försöker i möjligaste mån använda det statliga investeringsstödet för att hålla ner hyresnivåerna i nyproduktion. Stödet har hittills resulterat i 753 nya bostäder med hyresnivåer som är lägre än hyran i jämförbara nyproduktionsprojekt.

Malmö stads mål för MKB är att bolaget ska bygga 2 250 bostäder under 2020-2022. Enligt MKBs prognos ska drygt 600 bostäder färdigställas 2021 och cirka 1 000 år 2022. Med fjolårets 635 bostäder blir totalen 2 250.

- Vi ser vi en möjlighet att uppnå våra ägares mål, men för att kunna bibehålla en hög byggtakt de närmaste åren är vi beroende av att hålla tidsramar för plan- och byggprocesser och att ha tillgång till byggrätter, säger Christina Lundby, tf nyproduktionschef på MKB Fastighets AB.

Fakta nyproduktion, antal lägenheter
2015: 505
2016: 544
2017: 520
2018: 783
2019: 765
2020: 635

Antal färdigställda lägenheter 2020
Pålsteken, Limhamn 128
Droppen, Hyllie 123
Skotsteken, Limhamn 76
Synålen, Bunkeflostrand 72
Segeparksgatan, Segevång 68
Holmastycket, Limhamn 62
Allsången, Lindängen 54
Lokal till hem, ombyggnation 52
Summa 635

Mer information om respektive färdigställd fastighet: http://www.mkbfastighet.se/vill-hyra/nyproduktion/uthyrda-hem/

För mer information kontakta:
Christina Lundby, tf nyproduktionschef MKB Fastighets AB, 0701-88 36 45
Margaretha Söderström, kommunikationschef MKB Fastighets AB, 0701-88 33 55

Ämnen

Regioner


Om MKB Fastighets AB
Med drygt 24 500 lägenheter och 1 000 lokaler, till ett värde av 39,3 miljarder kronor, och 32 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad och har i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKBs målsättningar är att vara kundens första val, att medarbetarna är inkluderande och passionerade, att erbjuda hållbart och prisvärt boende samt att ha ekonomisk kraft att utveckla för framtiden. MKBs vision, Hem för var och en, är visionen om ett Malmö där varje individ har ett bra boende.

Presskontakt

Margaretha Söderström

Margaretha Söderström

Presskontakt Kommunikationschef 040-31 33 55

MKB Fastighets AB – Malmös ledande bostadsbolag

MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 350 anställda och ägs av Malmö stad. Med nästan 26 000 lägenheter och över 1 000 kommersiella lokaler är vi det största fastighetsbolaget i Malmö med ett värde på runt 48 miljarder kronor. Vi har 32 procent av hyresmarknaden i staden och runt 60 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.

Vår vision är ”Hem för var och en”. Vi arbetar utifrån sex strategier för att nå dit: Social hållbarhet, Miljömässig hållbarhet, Attraktiv hyresvärd, Nyproduktion som fler kan efterfråga, Flexibilitet i arbetstid och arbetsställe samt Karriärutveckling och mångfald bland medarbetarna. Varje strategi har dels kortsiktiga mål för varje år, dels långsiktiga mål för 2030.

Vi lägger stor vikt vid att skapa både affärsnytta och samhällsnytta och har tre kärnvärden: modiga, enkla tillsammans som ligger till grund för vårt arbete i vardagen.

Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget.


Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget.

MKB Fastighets AB
Södra Förstadsgatan 47
211 43 Malmö