Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Åtta bidrag tävlar om Framtidens tvättstuga i flerfamiljshus

Totalt har åtta bidrag lämnats in i tävlingen om Framtidens tvättstuga i flerfamiljshus. MKB Fastighets AB och Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö utlyste tävlingen i början av april i år. De åtta bidragen innehåller både förslag på tekniska lösningar och skisser på tvättstugans utformning och funktion.

– Jag är mycket nöjd med de förslag som har kommit in och tävlingen har inneburit att vi har tagit ett rejält kliv mot förverkligandet av framtidens tvättstuga. Många av förslagen kompletterar varandra väldigt bra och vi ser flera potentiella samarbetspartners bland dem som har lämnat in bidrag, säger Åse Dannestam, projektledare i MKB:s område Ekostaden Augustenborg.

Bidragen kommer att presenteras för en jury bestående av representanter från MKB, Miljöförvaltningen, Malmö Cleantech City och Institutet för hållbar utveckling. Därefter väljer juryn ut de bidrag som går vidare i tävlingen. Vinnarna kommer att presenteras senast den 28 maj.

Utvalda vinnare kommer att samlas i en gemensam workshop tillsammans med projektansvariga på MKB för att ta fram ett slutgiltigt förslag till hur framtidens tvättstuga ska se ut.


Mer information:
Åse Dannestam, projektledare MKB, 040-31 33 39, 070-188 33 39

Fakta
Målet med tävlingen är att skapa tvättstugor som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara. Tävlingen ska resultera i en ”spjutspetstvättstuga” där MKB testar ny teknik som biologisk vattenrening, och tre till fyra andra tvättstugor som miljöanpassas med mer beprövad teknik. Tvättstugorna ska byggas i Ekostaden Augustenborg och vara i drift under senhösten 2010. Vinnarna ska själva förverkliga sina idéer praktiskt.

Tävlingen är ett samarbete mellan MKB Fastighets AB, Institutet för hållbar stadsutveckling, Malmö Cleantech City och Miljöförvaltningen genom EU-projektet EKO ERUF.

 

--------------------------

Ämnen

Kategorier

Regioner


Med över 22 000 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Kontakter

Margaretha Söderström

Margaretha Söderström

Presskontakt Kommunikationschef 040-31 33 55

Relaterat innehåll

MKB Fastighets AB – Malmös ledande bostadsbolag

MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 370 anställda och ägs av Malmö stad. Med 26 400 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är vi det största fastighetsbolaget i Malmö med ett värde på runt 48 miljarder kronor. Vi har 32 procent av hyresmarknaden i staden och runt 65 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.

Vår vision är ”Hem för var och en”. Vi arbetar utifrån sex strategier för att nå dit: Social hållbarhet, Miljömässig hållbarhet, Attraktiv hyresvärd, Nyproduktion som fler kan efterfråga, Flexibilitet i arbetstid och arbetsställe samt Karriärutveckling och mångfald bland medarbetarna. Varje strategi har dels kortsiktiga mål för varje år, dels långsiktiga mål för 2030.

Vi lägger stor vikt vid att skapa både affärsnytta och samhällsnytta och har tre kärnvärden: modiga, enkla tillsammans som ligger till grund för vårt arbete i vardagen.

Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget.


Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget.

MKB Fastighets AB
Södra Förstadsgatan 47
211 43 Malmö