Gå direkt till innehåll
Kvarteret Godsfinkan 3 ligger i den framtida stadsdelen Södra Nyhamnen. Fotot: Malmö stadsatlas.
Kvarteret Godsfinkan 3 ligger i den framtida stadsdelen Södra Nyhamnen. Fotot: Malmö stadsatlas.

Pressmeddelande -

MKB Fastighets AB förvärvar fastighet i den framtida stadsdelen Södra Nyhamnen

MKB förvärvar fastigheten Godsfinkan 3. Kvarteret ligger vid Carlsgatan i området Södra Nyhamnen strax norr om Malmö centralstation. MKB planerar att bygga cirka 175 hyresbostäder, ett mindre antal kommersiella lokaler samt parkering.

- Förvärvet innebär en möjlighet för MKB att vara en del i arbetet med att utveckla den framtida stadsdelen Södra Nyhamnen. Det är strategiskt viktigt att kunna erbjuda Malmöborna hyresrätter i detta centrala, stationsnära läge, säger Gunnar Östenson, affärsutvecklingschef och vice vd MKB Fastighets AB.

Fastigheten har förvärvats i en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 102 miljoner kronor och tillträde sker idag.

MKB förvaltar och bygger ett brett och differentierat utbud av attraktiva hyreslägenheter för hela Malmös befolkning. Just nu har bolaget knappt 1 300 hyreslägenheter i produktion. Som tidigare kommunicerats har MKB tidigare i år förvärvat fastigheten Heliotropen 6 i stadsdelen Johanneslust i östra Malmö samt fastigheterna Spiran 1 och 2 på Limhamn. För nyproduktion av hyreslägenheter är tillgången på detaljplanelagd, byggbar mark en avgörande framgångsfaktor. 2018 färdigställde MKB 783 lägenheter, motsvarande siffra för 2019 beräknas bli 765.

Fakta förvärvet
Byggrätt: 20 400 kvadratmeter BTA (bruttoarea)
Lägenheter: cirka 175
Säljare: Jernhusen AB

Fakta Nyhamnen
Nyhamnen är ett av Malmös största och mest centrala stadsutvecklingsprojekt och omfattar cirka 93 hektar. Malmö stad har arbetat fram ett planprogram för Södra Nyhamnen parallellt med en fördjupad översiktsplan för hela Nyhamnen. Nyhamnen ska fullt utbyggt kunna rymma cirka 7 000 – 9 000 nya bostäder och cirka 12 000 – 16 000 arbetsplatser. Utbyggnaden väntas vara klar i sin helhet omkring 2050.


För mer information:
Gunnar Östenson, affärsutvecklingschef och vice vd MKB Fastighets AB, 070-215 31 00
Margaretha Söderström, kommunikationschef MKB Fastighets AB, 0701-88 33 55

Ämnen

Regioner


Om MKB Fastighets AB
Med drygt 23 800 lägenheter och 1 000 lokaler, till ett värde av 35,5 miljarder kronor, och 32 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad och har i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättningar är att vara kundens första val, att medarbetarna är inkluderande och passionerade, att erbjuda hållbart och prisvärt boende samt att ha ekonomisk kraft att utveckla för framtiden. MKB:s vision, Hem för var och en, är visionen om ett Malmö där varje individ har ett bra boende.

Presskontakt

Margaretha Söderström

Margaretha Söderström

Presskontakt Kommunikationschef 040-31 33 55

MKB Fastighets AB – Malmös ledande bostadsbolag

MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 350 anställda och ägs av Malmö stad. Med nästan 26 000 lägenheter och över 1 000 kommersiella lokaler är vi det största fastighetsbolaget i Malmö med ett värde på runt 48 miljarder kronor. Vi har 32 procent av hyresmarknaden i staden och runt 60 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.

Vår vision är ”Hem för var och en”. Vi arbetar utifrån sex strategier för att nå dit: Social hållbarhet, Miljömässig hållbarhet, Attraktiv hyresvärd, Nyproduktion som fler kan efterfråga, Flexibilitet i arbetstid och arbetsställe samt Karriärutveckling och mångfald bland medarbetarna. Varje strategi har dels kortsiktiga mål för varje år, dels långsiktiga mål för 2030.

Vi lägger stor vikt vid att skapa både affärsnytta och samhällsnytta och har tre kärnvärden: modiga, enkla tillsammans som ligger till grund för vårt arbete i vardagen.

Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget.


Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget.

MKB Fastighets AB
Södra Förstadsgatan 47
211 43 Malmö