Gå direkt till innehåll
MKB samarbetar med Malmö stad, polisen och Hyresgästföreningen men Grannsamverkan ska i huvudsak drivas av de boende i Holma.
MKB samarbetar med Malmö stad, polisen och Hyresgästföreningen men Grannsamverkan ska i huvudsak drivas av de boende i Holma.

Pressmeddelande -

MKB i Holma är först ut i Malmö med grannsamverkan i hyresrätt

Grannsamverkan har sedan länge varit vanligt bland villaområden och bostadsrätter, men är mycket ovanligt bland hyresbostäder. I Malmö finns ingen organiserad grannsamverkan bland hyreshus. MKB Fastighets AB i Holma är först ut i staden.

- För att våra områden ska upplevas som trygga och trivsamma behöver vi skapa delaktighet i vårt trygghetsarbete och ta tillvara på kundernas vilja och engagemang. Vi vill starta Grannsamverkan för att det finns en styrka bland civilsamhället som man inte ska underskatta. Trygghet är en prioriterad och aktuell fråga i hela Malmö och vi på MKB arbetar med det på många olika sätt, säger Ryan Bozorgian, bosocial utvecklare.

Enligt BRÅ minskar risken för kriminalitet och skadegörelse i genomsnitt med 30 procent genom Grannsamverkan. MKB samarbetar med Malmö stad, polisen och Hyresgästföreningen men Grannsamverkan ska i huvudsak drivas av de boende i området.
Lokala hyresgästföreningen hjälper till att hitta kontaktombud som varje månad stämmer av med polisen angående inbrott och skadegörelse. Skyltar sätts också upp för att öka tryggheten i Holma. MKB tittar också på möjligheten att införa Grannsamverkan i fler områden.

Pressinbjudan
Media är välkomna den 2 maj kl 13.00 till gården på Snödroppsgatan 70 då MKB officiellt inviger Grannsamverkan i Holma.
Vi spikar upp den första skylten och det finns möjlighet att intervjua hyresgäster och MKB-personal.
Representanter från den lokala Hyresgästföreningen, Malmö stad och polisen närvarar också.

Kontaktpersoner
Ryan BozorgianBosocial utvecklare på MKB Fastighets AB, Telefon: 040-31 36 36/0701 88 36 36
Siv Jonsson, MKB-kund och drivande i Grannsamverkan Holma, telefon: 070 05 40 927

Ämnen

Regioner


Om MKB Fastighets AB
Med drygt 22 500 lägenheter och 1 100 lokaler, till ett värde av 30,3 miljarder kronor, och 32 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad och har i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättningar är att vara kundens första val, att medarbetarna är inkluderande och passionerade, att erbjuda hållbart och prisvärt boende samt att ha ekonomisk kraft att utveckla för framtiden. MKB:s vision, Hem för var och en, är visionen om ett Malmö där varje individ har ett bra boende.

Kontakter

Margaretha Söderström

Margaretha Söderström

Presskontakt Kommunikationschef 040-31 33 55

MKB Fastighets AB – Malmös ledande bostadsbolag

MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 370 anställda och ägs av Malmö stad. Med 26 400 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är vi det största fastighetsbolaget i Malmö med ett värde på runt 48 miljarder kronor. Vi har 32 procent av hyresmarknaden i staden och runt 65 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.

Vår vision är ”Hem för var och en”. Vi arbetar utifrån sex strategier för att nå dit: Social hållbarhet, Miljömässig hållbarhet, Attraktiv hyresvärd, Nyproduktion som fler kan efterfråga, Flexibilitet i arbetstid och arbetsställe samt Karriärutveckling och mångfald bland medarbetarna. Varje strategi har dels kortsiktiga mål för varje år, dels långsiktiga mål för 2030.

Vi lägger stor vikt vid att skapa både affärsnytta och samhällsnytta och har tre kärnvärden: modiga, enkla tillsammans som ligger till grund för vårt arbete i vardagen.

Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget.


Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget.

MKB Fastighets AB
Södra Förstadsgatan 47
211 43 Malmö