Gå direkt till innehåll
MKB investerar ytterligare cirka 460 miljoner i nya bostäder

Pressmeddelande -

MKB investerar ytterligare cirka 460 miljoner i nya bostäder

MKB Fastighets AB investerar ytterligare cirka 460 miljoner kronor i 187 nya lägenheter i Västra hamnen.

Besluten fattades av MKB:s styrelse för några veckor sedan. Investeringarna är ett led i MKB:s strategi att bidra till och stärka Malmös attraktionskraft.

– Jag är mycket nöjd med beslutet. MKB bidrar i stor utsträckning till nyproduktionen i Malmö. Med kvarteret, som har arbetsnamnet Sjöjungfrun, erbjuder bolaget nya, attraktiva lägenheter i ett av Malmös viktigaste tillväxtområden, säger MKB:s ordförande Lars Svensson.

MKB har tecknat ett förvärvsavtal med Midroc avseende de nya lägenheterna, som kommer byggas i närheten av World Trade Center Malmö.

– Vi ser stora fördelar med att etablera nya kontor, bostäder och servicefunktioner i samma kvarter, och det är också i linje med Malmö stads strävan efter att skapa en blandad stadsbebyggelse, säger Magnus Skiöld, VD på Midroc Property Development.

Under 2011-2012 har MKB:s styrelse fattat beslut om nyproduktion av 578 lägenheter till ett sammanlagt värde av cirka 1,3 miljarder kronor: Kvarteret Trevnaden i Sofielund (143 lgh), Hyllie Boulevard 1 i Hyllie (89 lgh), Bohus vid Dalaplan (41 lgh), Häcksaxen i Holma (61 lgh), Koggen i Västra hamnen (51 lgh) och Sjöjungfrun (187 lgh) i Västra hamnen.

Sjöjungfrun: Nyproduktion och förtätning i Västra hamnen med 187 lägenheter och tre till fyra lokaler, fördelade på två huskroppar. Arkitekt: Juul & Frost Arkitekter. Sjöjungfrun ligger i ett centralt läge, mellan Stora Varvsgatan och Kockumsparken, nära ICA Maxi, World Trade Center Malmö och kollektivtrafik. Beräknad byggstart december 2012 och planerad inflyttning första halvåret 2015.


Mer information
Lars Svensson, styrelseordförande i MKB, 072-158 22 47
Hans B. Persson, byggchef MKB, 040-31 33 47
Magnus Skiöld, VD Midroc Property Development, 010-470 74 05
Margaretha Söderström, kommunikationschef MKB, 0701-88 33 55

 

-------------------------------

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om MKB Fastighets AB
Med cirka 23 000 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Kontakter

Margaretha Söderström

Margaretha Söderström

Presskontakt Kommunikationschef 040-31 33 55

Relaterat innehåll

MKB Fastighets AB – Malmös ledande bostadsbolag

MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 370 anställda och ägs av Malmö stad. Med 26 400 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är vi det största fastighetsbolaget i Malmö med ett värde på runt 48 miljarder kronor. Vi har 32 procent av hyresmarknaden i staden och runt 65 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.

Vår vision är ”Hem för var och en”. Vi arbetar utifrån sex strategier för att nå dit: Social hållbarhet, Miljömässig hållbarhet, Attraktiv hyresvärd, Nyproduktion som fler kan efterfråga, Flexibilitet i arbetstid och arbetsställe samt Karriärutveckling och mångfald bland medarbetarna. Varje strategi har dels kortsiktiga mål för varje år, dels långsiktiga mål för 2030.

Vi lägger stor vikt vid att skapa både affärsnytta och samhällsnytta och har tre kärnvärden: modiga, enkla tillsammans som ligger till grund för vårt arbete i vardagen.

Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget.

Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget, numera HBTQI.

MKB Fastighets AB
Södra Förstadsgatan 47
211 43 Malmö