Gå direkt till innehåll
MKB säger hej i skolan

Pressmeddelande -

MKB säger hej i skolan

Under våren fördjupar MKB Fastighets AB sin hej-kampanj genom projektet ”Säg hej i skolan”. Målsättningen med kampanjen är att stärka känslan av samhörighet samt stärka relationen till MKB och till området där eleverna bor, vilket kan bidra till ökad trygghet i staden.

MKB lanserade kampanjen ”Säg hej till din granne” under 2012 med syfte att få till stånd fler sociala relationer mellan grannar. MKB:s egna erfarenheter, och forskning vid Hälsohögskolan i Jönköping, visar att små detaljer i vardagen, som ett enkelt hej eller en nick, kan ha stor betydelse för grannsämja, trivsel, trygghet och känslan av samhörighet.

Projektet "Säg hej i skolan" vänder sig till elever i årskurs 4 och 5. Under hösten 2013 har pilotprojekt genomförts på Nydalaskolan och på Stenkulaskolan. Skolorna valdes eftersom de har övervägande andel elever som bor i MKB:s fastigheter.

Under 2014 kommer ytterligare skolor med MKB:s bostadsområden som huvudsakligt upptagningsområde att få besök. Närmast under våren gäller det Augustenborgsskolan (3 klasser), Värner Rydénskolan (2 klasser), Bellevueskolan (1 klass), Örtagårdsskolan (2 klasser) och Holmaskolan (1 klass).

– Vi har många skolor i våra bostadsområden och arbetar kontinuerligt med att stärka våra goda relationer med dem. Barnen är viktiga för oss. De är vår stads framtid och förhoppningsvis våra framtida kunder, säger Anna Heide, CSR-chef hos MKB.

Genom att leka med hälsningar och diskutera vad ett hej betyder för relationer har fokus satts på mötet med andra människor. Daniel Möller, frilansande samhällsplanerare som tidigare har arbetat som lärare, är anlitad av MKB som ansvarig för projektet. Daniel Möller har planerat lektionerna, som genomförs inom ramen för projektet, med hänsyn till läroplanen. Kopplingar finns till ämnena geografi, samhällskunskap, historia och svenska.

– Både lärare, rektorer och elever har varit först positiva och sedan gästvänliga i att ta emot oss. Det är nog tack vare MKB:s rykte och förhoppningsvis projektets upplägg. Jag har försökt utforma klassbesöken så att de bäst tillvaratar elevernas vardagsexpertis. Barnen vet ju det mesta om livet kring bostaden och berättar gärna för den som lyssnar. I övrigt har jag försökt använda skolans värdegrund och närområdesstudier för att stärka eleverna. De ska vara trygga och nyfikna i sina hemkvarter, säger Daniel Möller.

– Projektet är viktigt utifrån att eleverna behöver utveckla sin förståelse för hur dom faktiskt kan påverka trivseln och gemenskapen i det område där de bor. Min uppfattning är att flera elever inte riktigt förstår att det är deras område och att det de gör påverkar områdets framtida utveckling, säger Patrik Johansson, SO lärare på Nydalaskolan.

Det finns möjlighet för media att följa med på en gående lektion. Vänligen ta kontakt med Daniel Möller för att bestämma tid och plats.

Fakta/Säg hej i skolan
2013 startade projektet ”Säg hej i skolan” som en fördjupning av ”Säg hej till din granne”. Målsättningen med ”Säg hej i skolan” är att stärka känslan av samhörighet, relationen till MKB och till området där eleverna bor. Varje utvald skolklass får besök tre gånger. De två första lektionerna sker i klassrummet. Förutom Daniel Möller är även MKB:s bosociala utvecklare för respektive bostadsområde med. Den tredje lektionen är en gående lektion. Då besöker klassen sitt bostadsområde, utser de bästa Säg hej-platserna och får träffa MKB:s områdespersonal. Lektionerna innehåller en del kronkreta övningar och skolans värdegrund vävs in i övningar kring hälsningsritualer, uppskattning och bekräftelse, identitet och självförtroende. Lektionerna utvärderas och upplägget utvecklas kontinuerligt.

För mer information
Anna Heide, CSR-chef MKB, 040-31 33 09
Daniel Möller, frilansande samhällsplanerare, 0702-700 999
Margaretha Söderström, kommunikationschef MKB, 040-31 33 55

--------------------------------

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om MKB Fastighets AB
Med cirka 23 000 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Presskontakt

Margaretha Söderström

Margaretha Söderström

Presskontakt Kommunikationschef 040-31 33 55

MKB Fastighets AB – Malmös ledande bostadsbolag

MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 350 anställda och ägs av Malmö stad. Med nästan 26 000 lägenheter och över 1 000 kommersiella lokaler är vi det största fastighetsbolaget i Malmö med ett värde på runt 48 miljarder kronor. Vi har 32 procent av hyresmarknaden i staden och runt 60 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.

Vår vision är ”Hem för var och en”. Vi arbetar utifrån sex strategier för att nå dit: Social hållbarhet, Miljömässig hållbarhet, Attraktiv hyresvärd, Nyproduktion som fler kan efterfråga, Flexibilitet i arbetstid och arbetsställe samt Karriärutveckling och mångfald bland medarbetarna. Varje strategi har dels kortsiktiga mål för varje år, dels långsiktiga mål för 2030.

Vi lägger stor vikt vid att skapa både affärsnytta och samhällsnytta och har tre kärnvärden: modiga, enkla tillsammans som ligger till grund för vårt arbete i vardagen.

Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget.


Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget.

MKB Fastighets AB
Södra Förstadsgatan 47
211 43 Malmö