Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Premiär för självförvaltningsdagar hos MKB

Den 11 och 12 maj, klockan 15-20, är det premiär för MKB Fastighets AB:s självförvaltningsdagar. I åtta av bolagets områden visar självförvaltarna upp sig och ordnar aktiviteter för sina grannar i syfte att stärka gemenskapen.

Tanken med självförvaltningsdagarna är att hylla det goda som självförvaltningen bidrar till i MKB:s bostadsområden. Arrangemanget ska vara återkommande en gång per år med olika teman. Årets tema är gemenskap och självförvaltningsgrupperna kommer att anordna aktiviteter för sina grannar som stärker gemenskapen, exempelvis brännbollsturnering, grillning och målarkurs.

– Gemenskapen är en viktig del av självförvaltningen. Att jobba tillsammans mot ett mål stärker sammanhållningen på gården och du lär känna människor som du kanske inte hade träffat annars. Detta leder till ökad trivsel och trygghet, säger Mia Kjell, sammanhållande för självförvaltningen i MKB.

Det är cirka 300 personer som nappat på idén att anordna något kul för sina grannar under självförvaltardagarna.

Vad:          Premiär för självförvaltningsdagarna
När:           Den 11 och 12 maj klockan 15-20 (någon grupp kommer att starta lite senare)
Var:          

11 Maj:

 • Nydala, Eriksfältsgatan 79 -81
 • Nydala, Eriksfältsgatan 71 A-D
 • Holma, Påskliljegatan 1-17
 • Holma, Snödroppsgatan 3-19
 • Kroksbäck, Sörbäcksgatan 1-59
 • Kulladal/Fosiedal, Södertorpsvägen 125

 12 Maj:

 • Nydala, Finlandsgatan 12-20
 • Gullviksborg, Gymnasistgatan 29
 • Segevång, Revingehedsgatan 4-64
 • Gullviksborg, Censorsgatan 2-12
 • Gullviksborg, Gymnasistgatan 33
 • Holma, Snödroppsgatan 70-86
 • Limhamn, Älggatan 15-19, Rabygatan 70
 • Katrinelund, Katrinelundsgatan 4

För mer information:
Mia Kjell, förvaltare, 040-313 730, 070-188 37 30
Margaretha Söderström, kommunikationschef, 040-313 355, 070-188 33 55

Fakta/Självförvaltning
MKB Fastighets AB införde självförvaltning 1993 i samverkan med Hyresgästföreningen. Självförvaltning innebär att de boende tillsammans hjälps åt att hålla ordning på gården och i fastighetens allmänna utrymmen. Det är ett sätt att påverka sin närmiljö, lära känna sina grannar, hitta nya vänner, arbeta för ett öppnare samhälle och känna sig stolt över sitt bostadsområde. Självförvaltningsgrupper som själva ansvarar för både ute- och innemiljö kan tillsammans med MKB vara med och påverka beslut om förändringar och förbättringar på gården och i området. MKB:s självförvaltning har inspirerat många andra fastighetsbolag runt om i Sverige och otaliga studiebesök har varit i området Holma, som kan betraktas som ett nationellt praktexempel på väl fungerande självförvaltning.

-------------------------------

Ämnen

Kategorier

Regioner


Med över 22 000 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Kontakter

Margaretha Söderström

Margaretha Söderström

Presskontakt Kommunikationschef 040-31 33 55

Relaterade event

MKB Fastighets AB – Malmös ledande bostadsbolag

MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 370 anställda och ägs av Malmö stad. Med 26 400 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är vi det största fastighetsbolaget i Malmö med ett värde på runt 48 miljarder kronor. Vi har 32 procent av hyresmarknaden i staden och runt 65 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.

Vår vision är ”Hem för var och en”. Vi arbetar utifrån sex strategier för att nå dit: Social hållbarhet, Miljömässig hållbarhet, Attraktiv hyresvärd, Nyproduktion som fler kan efterfråga, Flexibilitet i arbetstid och arbetsställe samt Karriärutveckling och mångfald bland medarbetarna. Varje strategi har dels kortsiktiga mål för varje år, dels långsiktiga mål för 2030.

Vi lägger stor vikt vid att skapa både affärsnytta och samhällsnytta och har tre kärnvärden: modiga, enkla tillsammans som ligger till grund för vårt arbete i vardagen.

Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget.


Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget.

MKB Fastighets AB
Södra Förstadsgatan 47
211 43 Malmö