Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rena vinsten att städa rätt

Sedan årsskiftet städas MKB:s  trapphus och gemensamma ytor med bioteknologiska rengöringsmedel. Syftet är att förbättra städningen och samtidigt minska miljöpåverkan. Bytet till bioteknologiska rengöringsmedel har minskat behovet av ordinarie kemisksyntetiska rengöringsprodukter med cirka 5 000 liter per år.

– Att värna miljön och lokalvårdarnas hälsa är inte förknippat med någon merkostnad. Genom hög koncentration och låg dosering blir städningen inte dyrare utan kan rent av bli billigare inom vissa områden då det inte behövs lika många produkter längre, säger Patrik Jönsson, kundvärd i Holma och som ingår i den grupp av medarbetare som har arbetat med projektet.

Bytet till nedbrytningsbara städprodukter har flera fördelar. Produkterna är ph-neutrala och mer skonsamma för såväl material som människor. Produkterna baseras i huvudsak på biotekniska komponenter såsom fermentationsextrakt och goda bacillus- och lactobacillusbakterier och är därigenom närmare 100 procent biologiskt nedbrytbara.

De tre nya städprodukterna, som ersätter ett tiotal konventionella medel, testades under fyra månader i områdena Augustenborg, Holma, Lorensborg och Nydala. Utvärderingen gav mycket positiva resultat och under 2011 införs den nya städtekniken successivt inom samtliga MKB:s fastigheter och områden.

– Produkterna tar effektivt bort dålig lukt och moppningen av golven går lättare tack vare minskad friktion. Ytorna ser också blankare ut än tidigare, men lukten av ”nystädat” är inte lika påtaglig då produkterna i stort sett är parfymfria, säger Patrik Jönsson.


För mer information
Patrik Jönsson, kundvärd Holma, 040-31 37 09
Åse Dannestam, miljöprojektledare Ekostaden Augustenborg, 040-31 33 39


Fakta/Bioteknik
Bioteknik är att använda mikroorganismer, exempelvis bakterier, mikrosvampar och mögel, för att skapa något som vi människor kan ha nytta av. En mikroorganism är osynlig för ögat. Exempel på daglig användning av bioteknik är när vi dricker, exempelvis yoghurt, lättöl eller äter en smörgås. Bioteknologiska processer har använts i tusentals år vid framställning av exempelvis bröd, öl och vin. Bioteknik används även i läkemedel etc.

 

-------------------------

Ämnen

Kategorier

Regioner


Med över 22 200 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Kontakter

Margaretha Söderström

Margaretha Söderström

Presskontakt Kommunikationschef 040-31 33 55

MKB Fastighets AB – Malmös ledande bostadsbolag

MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 370 anställda och ägs av Malmö stad. Med närmare 27 000 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är vi det största fastighetsbolaget i Malmö med ett värde på drygt 46 miljarder kronor. Vi har en tredjedel av hyresmarknaden i staden och runt 65 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.
Vår vision är ”Hem för var och en”. Vi arbetar utifrån sex strategier för att nå dit: Social hållbarhet, Miljömässig hållbarhet, Attraktiv hyresvärd, Nyproduktion med rimliga hyror, Flexibilitet i arbetstid och arbetsställe samt Karriärutveckling och mångfald bland medarbetarna. Varje strategi har dels kortsiktiga mål för varje år, dels långsiktiga mål för 2030.
Vi lägger stor vikt vid att skapa både affärsnytta och samhällsnytta och har tre kärnvärden: modiga, enkla tillsammans som ligger till grund för vårt arbete i vardagen.
Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget, numera HBTQI.

Vår vision är ”Hem för var och en”. Vi arbetar utifrån sex strategier för att nå dit: Social hållbarhet, Miljömässig hållbarhet, Attraktiv hyresvärd, Nyproduktion som fler kan efterfråga, Flexibilitet i arbetstid och arbetsställe samt Karriärutveckling och mångfald bland medarbetarna. Varje strategi har dels kortsiktiga mål för varje år, dels långsiktiga mål för 2030.

Vi lägger stor vikt vid att skapa både affärsnytta och samhällsnytta och har tre kärnvärden: modiga, enkla tillsammans som ligger till grund för vårt arbete i vardagen.

Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget.

Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget, numera HBTQI.

MKB Fastighets AB
Södra Förstadsgatan 47
211 43 Malmö