Pressmeddelande -

E-Konstskolan Prisma nås via Internet

Prisma har blivit populär bland konstnärer som vill skapa , utveckla innovativa ideer samt sälja sina produkter på konstmässor , marknader och via olika affärer och genom en egen e-affär. Till hösten når studerande från hela landet denna utbildning via eLäroplattformen och kan interaktivt kommunicera med omvärlden via kursbloggen. E-Konstskolan Prisma inom MKFC Stockholms Folkhögskola utbildar konstnärer och konsthantverkare som med sin egen unika bakgrund utvecklar produkter och lär sig marknadsföra dem. På Prismaskolan tillvaratar deltagare sina tidigare kunskaper och lär sig nya färdigheter både när det gäller att skapa konst och affärsmässigt tänkande. Utbildningen vänder sig till studerande som vill utveckla kunskaper inom nätkonstgallerier, oljemålning , glasmålning och akryl. Arbetsprover samlas till en digital portfolio . E-konstskolan Prisma är en kombination av ett kreativt skapande och affärsutveckling inom konst. Studerande får färdigheter för att kunna genomföra och utveckla sina idéer och produkter och marknadsföra dem på nätet. Studerande kan ensamma eller i nätverk skapa sitt eget konstgalleri och bygga upp en konstaffär på nätet. Varje by med telefonlinje får en konstskola I lokalen som låg i Sollentuna har varje år drygt 40 studerende deltagit. Tillgängligheten för konstintresserade studenter kommer att ökas när Prisma nås på eLäroplattformen. Till hösten kommer varje bybor med dator och modem fått sin Prismakonstskola. Läroplattformen och Bloggen På eLäroplattformen finns forum där för kursdeltagare som kan reflektera , kritiskt granska och vara innovativa tillsammans. På kursbloggen får man även en utomstående publik som har möjlighet att kommentera produkter som visas på Kursloggen. På dessa transparenta nätplatser blir deltagare en bildskapare som är i interaktion med sin publik. Konst är inte att göra konst utan att sälja den Det konstnärliga skapandet kompletteras med undersökningar av marknadsförings- och försäljningsvägar för att hitta sitt eget sätt att utveckla sin produktion för försäljning och markndasföra dem. e-Konstaffär skapar studerande för att möta konstintreesserade kunder. För mer info, kontakta marja-riitta ritanoro | rektor| rektor@mkfc.se | Phone +46-8-21 64 26 | Mobil 070- 4402206 Fax +46-8-22 14 16 | Skype MRRitanoro Nätfolkhögskolan MKFC Stockholms Folkhögskola | Tyrgatan 13 | SE- 114 27 Sthlm | http://www.mkfc.se l http://www.mkfc.se/blogg "Your freedom is our passion " __________________________________________________________________ MKFC Stockholms Folkhögskola vill med sin eLäroplattformsburen utbildning kunna erbjuda både unga och vuxna en möjlighet att studera - oavsett förutsättningar, tid och plats. MKFC grundades 1991 och har tidigare varit lokaliserat i Rinkeby. Namnet MKFC finns fortfarande kvar som en del av skolans själ. MKFC har cirka 20 lärare med digital pedagogik som sin profession och årligen cirka 1000 studenter i åldrarna 20 – 48 år. Genomströmming på skolans kurser är 96 %. Huvudkontoret ligger på Tyrgatan i Stockholm.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

MKFC/Cloud Campus vill med sin helt Internetbaserade utbildning kunna erbjuda både unga och vuxna en möjlighet att studera - oavsett förutsättningar, tid och plats.

Klimatsmart
– Vår skola via Internet kräver inte dagliga resor till skolan. Därmed minskas miljöutsläppen.
– Vår kurslitteratur är digital. Därför stoppas skogsavverkningar och miljön förbättras.
- Brittiska forskare vid the Open University har till exempel funnit att distanskurser fordrar i genomsnitt nära 90 procent lägre energiåtgång och ger upphov till 85 procent lägre koldioxidutsläpp än konventionell klassrumsbaserad undervisning.

Kontakter

Alamdar Kahn

Presskontakt Presskontakt +46-8-216426