Pressmeddelande -

MKFC NätFolkhögskolan ökar

MKFC Stockholms Folkhögskola har fyra sökande per kursplats till hösten. Populariteten har ökat för varje termin i och med att Folkhögskolans hela utbud nås via Internet. Det absolut populäraste är ÖstaAfrika kursen som tredje år i rad ökar antalet sökande. Studerande på kursen väljer praktiska projekt i utvecklingsländerna. Nästa i popularitet är vårdutbildningar som genomför validering med arbetsplatserna. MKFC Stockholms Folkhögskola som idag har 96 % genomströmming på sina nätkurser, vill satsa ytterligare på tillgängligheten. Utöver en virtuell syo, ett digitalt bibliotek, kursmaterialet som studerande kan få uppläst, kommer kurser Podcastas till hösten. Den finska eLäroplattformen Edulink har installerat podcasting och lärarna har börjat producera Ipodkurser. Stockholms Folkhögskolas kvalitetsledare och ivrig förespråkare av eLärandet , Olle Lundberg hänvisar till Mikael Jakobsson som vid Umeå universitet har lagt sin doktorsavhadling om virtuella världar. Mikael Jakobsson har funnit att de sociala spelreglerna är lika när människor umgås i den fysiska världen. Men datortekniken medför bonus, världarna får unika egenskaper och värderingar. " Det är enkelt att umgås med och lära känna personer som befinner sig långt borta samtidigt som varje studerande får ett mångfacetterat kursutbud var man än finns. Och medan rätt arbete och utseende och namn kan innebära hög status i den verkliga världen, verkar ens engagemang och förmåga att kommunicera vara viktiga faktorer för en persons anseende i virtuella världar. " Den virtuella världen verkar inkluderande och motverkar den fysiska skolmiljöns excluderingen, har skolans rektor Marja-Riitta Ritanoro också erfarit under tre års verksamhet. Det är glädjande att den digitala tekniken har skapat bättre lärmiljöer och är mera tillgänglig än den traditionella. Det är därför vi som en mångkulturell Folkhögskola vill fokusera på och värderar högt den eLäroplattformsburen folkbildningen. Det är alltid de studerandes utvärderingar och förbättringsförslag som ligger i fokus på vår folkhögskola. Våra kursdeltagare är nöjda och vill ha Ipodkurser som tillval. För mer info, kontakta marja-riitta ritanoro | rektor| rektor@mkfc.se | Phone +46-8-21 64 26 | Mobil 070- 4402206 Fax +46-8-22 14 16 | Skype MRRitanoro Nätfolkhögskolan MKFC Stockholms Folkhögskola | Tyrgatan 13 | SE- 114 27 Sthlm | http://www.mkfc.se l http://www.mkfc.se/blogg __________________________________________________________________ MKFC Stockholms Folkhögskola vill med sin helt Internetbaserade utbildning kunna erbjuda både unga och vuxna en möjlighet att studera - oavsett förutsättningar, tid och plats. MKFC grundades 1991 och har tidigare varit lokaliserat i Rinkeby. Namnet MKFC finns fortfarande kvar som en del av skolans själ. MKFC har cirka 20 lärare med digital pedagogik som sin profession och årligen cirka 1000 studenter i åldrarna 20 – 48 år. Genomströmming på skolans kurser är 96 %. Huvudkontoret ligger på Tyrgatan i Stockholm.

Ämnen

  • Utbildning

MKFC/Cloud Campus vill med sin helt Internetbaserade utbildning kunna erbjuda både unga och vuxna en möjlighet att studera - oavsett förutsättningar, tid och plats.

Klimatsmart
– Vår skola via Internet kräver inte dagliga resor till skolan. Därmed minskas miljöutsläppen.
– Vår kurslitteratur är digital. Därför stoppas skogsavverkningar och miljön förbättras.
- Brittiska forskare vid the Open University har till exempel funnit att distanskurser fordrar i genomsnitt nära 90 procent lägre energiåtgång och ger upphov till 85 procent lägre koldioxidutsläpp än konventionell klassrumsbaserad undervisning.

Kontakter

Alamdar Kahn

Presskontakt Presskontakt +46-8-216426