Pressmeddelande -

Stockholmsskola utrustar skola i Eritrea med Mac datorer

MKFC utrustar skola i Eritrea med Mac datorer När MKFC Stockholms Folkhögskola gick över till 100% distansundervisning blev både datasalar och datorer överflödiga. MKFC har tidigare finansierat en skolbyggnad åt FMS(Finnish Mission School) skolan i Asmara, Eritrea. Ett trettiotal Macintosh datorer, skrivare, projektorer, nätverksutrustning skickades ner som gåva till skolan, som nu har fått utrustningen uppkopplad, färdig att användas av skolans grundskoleelever Skolsalen i Eritrea är i och med detta bättre IT utrustad än många svenska grundskolor och förmodligen den enda Macintosh utrustade skolan i landet.

Ämnen

  • Utbildning

MKFC/Cloud Campus vill med sin helt Internetbaserade utbildning kunna erbjuda både unga och vuxna en möjlighet att studera - oavsett förutsättningar, tid och plats.

Klimatsmart
– Vår skola via Internet kräver inte dagliga resor till skolan. Därmed minskas miljöutsläppen.
– Vår kurslitteratur är digital. Därför stoppas skogsavverkningar och miljön förbättras.
- Brittiska forskare vid the Open University har till exempel funnit att distanskurser fordrar i genomsnitt nära 90 procent lägre energiåtgång och ger upphov till 85 procent lägre koldioxidutsläpp än konventionell klassrumsbaserad undervisning.

Kontakter

Alamdar Kahn

Presskontakt Presskontakt +46-8-216426