Pressmeddelande -

Vår partner ENO Online fick hedersomnämnande på Stockholm Challenge

En av våra samarbetspartner fick i veckan som gick ett hedersomnämnande på Stockholm Challenge. ENO – Environment Online är ett globalt skolprojekt där man försöker öka medvetenheten om ett hållbart samhälle. Vi stödjer ENO på flera sätt dels genom att bidra med kunskapskapital, men också direkt då Finnish Mission School i Eritrea deltar. Stockholm Challenge är väletablerat och har fungerat väl för att stimulera IKT entrepenörer världen över i tio år. Ett av inslagen är The Stockholm Challange Award, ett IKT pris som har lockat över 3000 olika projekt att delta över åren. I år, 2006, så ansökte över 1100 projekt från 115 olika länder varav runt 100 projekt som blev utvalda som finalister. Priserna i de sex olika kategorierna delades ut i Stadshuset, 11 Maj 2006. I år sattes fokus på projekt i länder och regioner med störst behov. Vinnande projekt kom från Chile, Indiam Kambodzha, Kenya, Pakistan and Tanzania. Vid utdelningen så gav man också speciella hedersomnämnande och ENO projektet fick alltså ett sådant omnämnande i miljö kategorin. För mer info, kontakta marja-riitta ritanoro | rektor| rektor@mkfc.se | Phone +46-8-21 64 26 | Mobil 070- 4402206 Fax +46-8-22 14 16 | Skype MRRitanoro Nätfolkhögskolan MKFC Stockholms Folkhögskola | Tyrgatan 13 | SE- 114 27 Sthlm | http://www.mkfc.se l http://www.mkfc.se/blogg __________________________________________________________________ MKFC Stockholms Folkhögskola vill med sin helt Internetbaserade utbildning kunna erbjuda både unga och vuxna en möjlighet att studera - oavsett förutsättningar, tid och plats. MKFC grundades 1991 och har tidigare varit lokaliserat i Rinkeby. Namnet MKFC finns fortfarande kvar som en del av skolans själ. MKFC har cirka 20 lärare med digital pedagogik som sin profession och årligen cirka 1000 studenter i åldrarna 20 – 48 år. Genomströmning på skolans kurser är 96 %. Huvudkontoret ligger på Tyrgatan i Stockholm.

Ämnen

  • Utbildning

MKFC/Cloud Campus vill med sin helt Internetbaserade utbildning kunna erbjuda både unga och vuxna en möjlighet att studera - oavsett förutsättningar, tid och plats.

Klimatsmart
– Vår skola via Internet kräver inte dagliga resor till skolan. Därmed minskas miljöutsläppen.
– Vår kurslitteratur är digital. Därför stoppas skogsavverkningar och miljön förbättras.
- Brittiska forskare vid the Open University har till exempel funnit att distanskurser fordrar i genomsnitt nära 90 procent lägre energiåtgång och ger upphov till 85 procent lägre koldioxidutsläpp än konventionell klassrumsbaserad undervisning.

Kontakter

Alamdar Kahn

Presskontakt Presskontakt +46-8-216426