Skip to main content

Kommentar med anledning av pressmeddelande från MultiDocker Cargo Handling AB

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2019 15:42 CEST

Meus Liberi Tripudium AB (”MLT”) vill med detta pressmeddelande kommentra uppgifterna i MultiDocker Cargo Handling’s (”MD”) pressmedelande av idag.

MLT investerade under hösten 15 000 000 kr i MD i en riktad nyemission som gav MLT ca 18% av röster och kapital i MD. Investeringen kopplades till ett antal avtal med dels huvudägaren Skärgårdshavet AB, kontrollerat av Percy Österström, dels bolaget självt. MLT är av uppfattningen att vare sig huvudägaren eller bolaget levt upp till de ingångna avtalen.

Då huvudägaren i huvudsak var ansvarig för informationsgivningen innan investeringen har MLT inlett rättsliga åtgärder mot Skärgårdshavet AB. MLT har dock hittills valt att inte inleda åtgärder mot MD, då MLT vill avvakta utfallet av den särskilda granskningen. Det noteras dock att MLT hos tingsrätten begärt edition avseende informationsutlämning från MD.

Syftet med den särskilda granskningen är inte att undersöka den informationsgivning som skett gentemot MLT inför investeringen, något som inte heller kan omfattas av en särskild granskning. MLT har dock anledning att tro att bolaget finansiellt sett förvaltats på ett sätt som varit till aktieägarnas förfång. MLT har därför valt att begära en särskild granskning. Av samma skäl avser MLT rösta mot ansvarsfrihet för VD och styrelse på den kommande ordinarie stämman den 5 juni, då MLT förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot bolaget och eller styrelsen efter att den särskilda granskningen färdigställts.

Vad gäller MDs kommentar om att motsätta sig granskningen konstateras att kommentarerna till aktiebolagslagen anger att dels en särskild granskning kan göras så vid att den får karaktären av en sedvanlig förvaltningsrevision, dels att Bolagsverket endast prövar formalia.

MLT ser därför fram emot den särskilda granskningen och dess resultat, varefter ytterligare åtgärder kan komma att vidtas.

MLT is an investment company founded in 2004, that is owned to 91% by its partners

MLT aims at investing in smaller Nordic companies in the manufacturing, cleantech and media industries. A significant part of MLT’s strategy is to acquire companies in reconstruction phase, or companies with challenges ahead of them, were MLT’s network and expertise can be of use. MLT organises a diverse group of competences, such as legal, financial, operational and have around 10 professionals tied to us. Our current portfolio companies are Motala Verkstad Group, Sustainable Energy Solutions, ETFAB, Tone and Multidocker.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.