Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

MEUS LIBERI TRIPUDIUM AB (”MLT”) SKAPAR MELLANSVENSK INDUSTRIGRUPP AB (”MIAB”) MED SIKTE PÅ INDUSTRIELL UTVECKLING OCH FÖRVÄRV

MLT har fattat beslutet att dela upp sin verksamhet i två delar, dels corporate finance rådgivning genom det helägda dotterbolaget MLT Corporate Finance, dels industriella investeringar genom dotterbolaget Mellansvensk Industrigrupp AB. I samband med förändringen hälsar vi även Marcus Sandling och Kent Sandin välkomna som operativt ansvariga för investeringsverksamheten och partners i MIAB. Marcus och Kent kommer även fortsätta i sina operativa roller som VD respektive CFO på MVG, samt ta plats i styrelserna för övriga investeringar.

Initialt kommer investeringarna i SENS, Motala Verkstad Group, SENS Färdig Värme och CorPower föras till gruppen. MIAB kommer bedriva ett aktivt styrelsearbete, och siktar på att över tid göra ytterligare förvärv.

Motala Verkstad Grop är ett av Sveriges äldsta industribolag, med sin vagga i Göta Kanals skapande. Idag består koncernen av Motala Verkstad, Sjölanders Mekaniska, Lidköpings Mekaniska Verkstad och Blue Future-koncernen i Kristinehamn. Huvudfokuset är mekanisk bearbetning, men koncernen har även unika kompetenser inom svets, slipning, montage och service. MVGs kunder finns främst inom medicinteknik, livsmedelsindustri, marina framdrivningssystem och verkstadsindustri.

SENS är ett spännande bolag som står inför en stor förändring i och med samgåendet med Pumped Hydro Storage. Det kommer skapa ett bolag med en unik kompetens inom energilagring, både för el och för värme/kyla. Kärnan bygger på de innovationer som SENS och PHS utvecklat, och som genom samgåendet kommer kunna dra nytta av samma utvecklingsresurser. PHS har sedan tidigare fått stöd från Energimyndigheten och EU för implementeringen av sin teknik, och även SENS har fört sådana diskussioner med svenska myndigheter.

SENS Färdig Värme driver bland annat fjärrvärmeanläggningar i Branäs och Kungsberget, vilka är under stadig expansion. Tanken är att bolaget vid vissa kundaffärer som SENS genomför skall kunna ta ansvar för ägande och finansiering för det fall kunden önskar köpa färdig värme snarare än den fysiska anläggningen.

Gruppen har även en mindre investering i CorPower, ett bolag verksamt inom vågkraft.

Totalt sett kommer MIAB gruppen initialt att omsätta över 300 miljoner kronor med ett EBITDA på ca 15 miljoner kronor.

Verksamheten inom MLT Corporate Finance kommer fortsatt bedrivas i huvudsak av MLTs partners, men med associerade partners för specifika projekt. Verksamheten beräknas omsätta ca 15 miljoner kronor under 2021. Under 2021 har MLT Corporate Finance stängt M&A affärer motsvarande ett affärsvärde på ca en halv miljard kronor för flera börsnoterade koncerner.

Ämnen


MLT is an investment company founded in 2004, that is owned to 91% by its partners. MLT organises a diverse group of competences, such as legal, financial and operational.
MLT has two divisions, Mellansvensk Industrigrupp and MLT Corporate Finance.

Mellansvensk Industrigrupp aims at acquiring and develop industrial businesses, with a focus on renewable energy. MLT Corporate Finance is an advisory firm within the fields of financing, valuation, M&A and organizational development.

Investments in Nordic media, energy and manufacturing companies

MLT is an investment company founded in 2004, that is owned to 91% by its partners.

MLT aims at investing in smaller Nordic companies in the manufacturing, cleantech
and media industries. A significant part of MLT’s strategy is to acquire companies in reconstruction
phase, or companies with challenges ahead of them, were MLT’s network and expertise can
be of use. MLT organises a diverse group of competences, such as legal, financial, operational
and have around 10 professionals tied to us.
Our current portfolio companies are Motala Verkstad Group, Sustainable Energy Solutions, ETFAB, Tone and Multidocker.

Meus Liberi Tripudium AB
Cardellgatan1
11436 Stockholm
Sverige