Pressmeddelande -

MLTS KOMMENTARER ANGÅENDE BOLAGSTÄMMAN I MULTIDOCKER CARGO HANDLING AB 2019 06 05.

Meus Liberi Tripudium AB (”MLT”) har vid dagens bolagstämma i MultiDocker Cargo Handling’s (”MD”) valt att inte bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt VD. Skälet är som tidigare angetts att MLT har anledning att tro att bolaget förvaltats på ett sätt som varit till aktieägarnas förfång.

Sedan MLT inhämtat juridisk rådgivning, valde MLT även att begära att bolagsstämman skulle utse särskild granskare redan nu, vilket bl a medför att den tidigare utlysta extra bolagsstämman, vilken haft till syfte att behandla frågan om utseende av särskild granskare, hade kunnat ställas in.

Enligt aktiebolagslagen ska frågan om särskild granskare som väcks på ordinarie bolagsstämma tas upp till behandling, och eftersom MLT har erforderligt antal aktier skall därefter särskild granskare utses efter ansökan till Bolagsverket.

Skärgårdshavet AB motsatte sig att frågan behandlades på stämman, och stämmans ordförande beslöt i enlighet med Skärgårdshavets inställning. Enligt MLTs uppfattning strider beslutet mot aktiebolagslagens regler.

MLT avser därför att genast gå vidare med frågan genom att ansöka hos Bolagsverket att särskild granskare utses. MLTs förslag är att auktoriserade revisorn Mats Jakobsson, BDO, skall utses som särskild granskare.

MLT ser fram emot den särskilda granskningen och dess resultat, varefter ytterligare åtgärder kan komma att vidtas.

Stockholm som ovan

Albert Elfström

VD Meus Liberi Tripudium AB

Ämnen

  • Finans

Kategorier

  • multidocker

MLT is an investment company founded in 2004, that is owned to 91% by its partners.

MLT aims at investing in smaller Nordic companies in the manufacturing, cleantech
and media industries. A significant part of MLT’s strategy is to acquire companies in reconstruction
phase, or companies with challenges ahead of them, were MLT’s network and expertise can
be of use. MLT organises a diverse group of competences, such as legal, financial, operational
and have around 10 professionals tied to us.
Our current portfolio companies are Motala Verkstad Group, Sustainable Energy Solutions, ETFAB, Tone and Multidocker