Pressmeddelande -

Demonstration för frigivandet av USA-renderade Djiboutisvenskarna

Demonstration för frigivandet av USA-renderade Djiboutisvenskarna

Muslimska mänskliga rättighetskommittén( MMRK) tillsammans med Charta 2008 ordnar en demonstration utanför USA:s ambassad fredag 29 augusti för frigivandet av svenskarna Mohamed Yusuf och Ali Yasin Ahmed som renderades till USA i november 2012 i strid med folkrätten.

FN:s arbetsgrupp om godtyckliga frihetsberövanden har kommit med ett utlåtande i fallet om svenskarna som renderades från Djibouti till USA i november 2012. De menar att renderingen strider mot internationell rätt och att svenskarna omedelbart ska försättas på fri fot och tilldömas skadestånd. Den svenska regeringen har valt att inte kommentera FN:s utlåtande och UD har inte heller svarat på de anhörigas frågor om utlåtandet innebär att Sverige nu aktivt kommer att protestera mot USA:s bortförande och häktning av svenskarna.

  ‑ Sveriges passivitet gentemot USA i den här frågan är en skandal i nivå med utlämningen av Ahmed Agiza och Mohamed Alzery. Och mediernas tystnad kan bara förklaras med att folkrättsvidriga fängslanden av svenskar utomlands inte har så stort nyhetsvärde när svenskarna är svarta och muslimer, säger Fatima Doubakil, talesperson för MMRK.

Vid demonstrationen talar bland andra riksdagsledamoten för vänsterpartiet Jens Holm och kandidaten för miljöpartiet till riksdagen Monia Benbouzid.

Plats: USA:s ambassad (Dag Hammarskjölds väg, framför Berwaldhallen)

Tid: Fredag 29 augusti kl 15.00

Arrangörer: Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén, Charta 2008

Kontaktperson:

Fatima Doubakil

Tel: 073-5506883

info@mmrk.org


Ämnen

  • Rättsfrågor

Kategorier

  • extremism
  • diskriminering
  • kriget mot terrorismen
  • muslimer
  • mänskliga rättigheter
  • rättsprocess
  • terrorism

Regioner

  • Stockholm