Pressmeddelande -

Muslimska föreningar kallar till presskonferens med anledning av regeringens plan för motverkande av våldsbejakande extremism

Demokratiministern Birgitta Ohlsson lanserar på fredag 9 december regeringens nationella handlingsplan mot våldsbejakande extremism där en väsentlig del handlar om hotet från det som kallas ”islamistisk” terrorism. Risken för en svensk att drabbas av en islamistisk terrorattack är extremt liten men sedan USA förklarade sitt krig mot terrorismen har även svenska muslimers mänskliga rättigheter satts på undantag på ett sätt som hotar den svenska demokratin.  De 62 miljoner som regeringen nu satsar på sin handlingsplan riskerar att bidra ytterligare till stigmatiseringen av svenska muslimer utan att göra något för skydda deras mänskliga rättigheter.

I en tidigare rapport från regeringen – ”Hot mot demokrati och värdegrund” – har det talats om ”radikaliserade” muslimer som hot mot svensk demokrati. Det som utgör ”radikalisering” har där beskrivits på ett sätt som misstänkliggör en mycket stor andel av svenska muslimer. Sveriges unga muslimer och Muslimska mänskliga rättighetskommittén oroar sig för en utveckling där svenska muslimer i allmänhet framställs som hot mot nationen och de ser en allvarlig fara i att regeringen i sin handlingsplan blandar ihop muslimer med högerextremister och nazister.

Eftersom organiserade svenska muslimer ändå alltid tillfrågas om islamistisk terrorism kallar Sveriges unga muslimer och Muslimska mänskliga rättighetskommittén till en egen presskonferens där vi ger våra kommentarer på regeringens handlingsplan och vår syn på hur hotet mot svensk demokrati ser ut och kan bekämpas.

Fredag 9 december
Klara södra kyrkogatan 1
11:30 – 12:45

För mer information:
e-post: info@mmrk.org
tel: 076-0650919

Kategorier

 • diskriminering
 • extremism
 • islam
 • islamofobi
 • kriget mot terrorismen
 • muslimer
 • mänskliga rättigheter
 • rättsprocess
 • segregation
 • slöjförbud
 • säpo
 • terror
 • terrorism
 • mellanöstern