Pressmeddelande -

MOBERG DERMA OCH ALTERNA AVTALAR OM DISTRIBUTION I USA

Moberg Derma AB (publ) och den amerikanska distributören Alterna LLC har tecknat ett distributions- och samarbetsavtal för Emtrix® - Moberg Dermas produkt för behandling av missfärgade och skadade naglar orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Avtalet ger distributören en exklusiv rättighet att marknadsföra och sälja Emtrix® i USA. Moberg Derma ansvarar för tillverkning och leverans av produkten. Avtalet omfattar även samfinansiering av marknadsaktiviteter samt hur nettoresultatet skall fördelas mellan parterna. 

Emtrix® kommer att marknadsföras under Alternas varumärke Kerasal® som är väletablerat inom fotvård och får namnet Kerasal®  Nail. Målet är att lansera Kerasal® Nail före årsskiftet och att produkten skall säljas genom de flesta större apoteks- och dagligvarukedjorna.

“Avtalet är ett viktigt steg i vår globala lansering av Emtrix®”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Derma, och fortsätter, “Genom partnerskapet kombinerar vi Mobergs ledande nagelprodukt med Alternas erfarenhet av att framgångrikt marknadsföra receptfria produkter och Kerasal®, som är ett av de ledande varumärkena inom fotvård. Vi kompletterar varandra utmärkt och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att göra Emtrix® till en succé också i USA", avslutar Peter Wolpert.

Missfärgade och skadade naglar är ett utbrett problem i USA. Mellan 30 och 40 miljoner amerikaner bedöms lida av det.

"Här kan vi fylla ett stort, icke tillgodosett behov i USA för en lättanvänd produkt som effektivt och snabbt återställer nagelns utseende. Vi har fått överväldigande positiv respons från både konsumenter och återförsäljare. Vi är övertygade att vi tillsammans kommer göra Kerasal® Nail till en av de ledande produkterna i USA", säger Steve Cagle, VD för Alterna.

Om Emtrix® och nagelsjukdomar
Emtrix® är en utvärtes produkt för nagelsjukdomar som lanserades i Norden under hösten 2010 under varumärket Nalox™ och blev snabbt marknadsledande. Emtrix® tillhandahålls receptfritt och har potential att bli förstahandsval. Effekt och säkerhet har dokumenterats i flera kliniska studier med totalt mer än 600 patienter. Emtrix® har en unik snabbverkande behandlingsmekanism och har visat mycket konkurrenskraftiga resultat, bl a genom att åstadkomma synlig förbättring redan inom 2-4 veckor. Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen och drabbar ca 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Marknaden bedöms överstiga 1 miljard USD. Många patienter förblir idag obehandlade och enligt specialister inom området finns det ett stort behov av nya utvärtes behandlingsalternativ med fördelaktig biverkningsprofil.

Om Kerasal®
Kerasal® är det receptfria varumärke som fotvårdsspecialister rekommenderar oftast* för att eliminera spruckna hälar och göra extremt torra fötter mjuka och smidiga. Till skillnad från vanliga fotkrämer baseras Kerasals® högkoncentrerade salva på en kliniskt bevisad sammansättning som mjukar upp även de hårdaste, torraste fötter. Kerasal® tillverkas med en patentskyddad tillverkningsprocess som inte kan replikeras av apotekens egna märken.  Ursprungligen såldes Kerasal® endast av fotvårdsspecialister men sedan 2004 finns Kerasal® Foot Oinment även i de stora apoteks- och dagligvarukedjorna.

*Baserat på 2009 Podiatrist Survey 


För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se   

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se


Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli, kl 08:00.


Ämnen

  • Medicin, läkemedel

Kategorier

  • alterna llc
  • kerasal nail
  • usa
  • distributionsavtal
  • emtrix
  • moberg derma

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas första produkt var Emtrix®/Nalox™ som direkt efter lansering 2010 blev marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp och under 2011 lanseras på ytterligare marknader. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Bolaget startade sin verksamhet på Karolinska Institutet år 2006. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se  

Om Alterna
Alterna, LLC, som grundades 2004, äger och marknadsför terapeutiska, receptfria läkemedel och kosmetiska produkter. Vårt mål är att tillhandahålla högkvalitativa receptfria produkter till konsumenter och etablera starka varumärken som ökar vinsten för återförsäljare. Som ett medelstort företag har vi en unik förmåga att ägna fokus och resurser till mindre, men mycket efterfrågade varumärken. Alternas största varumärken, Kerasal® och JointFlex®, säljs främst av de stora apoteks- och dagligvarukedjorna samt nätbutiker. För ytterligare information: www.alternallc.com

Relaterat innehåll