Pressmeddelande -

MOBERG DERMAS VALBEREDNING UTSEDD

I enlighet med beslutet på Moberg Dermas årsstämma 2012 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämman 2013.

Den nya valberedningen har följande sammansättning:

Mats Petterson, styrelseordförande
Per-Olof Edin, utsedd av Östersjöstiftelsen
Håkan Åström, utsedd av SIX SIS AG
Conny Bogentoft, utsedd av Mobederm AB

Per-Olof Edin har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare i Moberg Derma är välkomna att senast den 31 december 2012 lämna förslag till valberedningen på info@mobergderma.se

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se   

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Ämnen

  • Medicin, läkemedel

Kategorier

  • valberedning
  • moberg derma

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas produkt Nalox™/Emtrix® är marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp. Lansering på ytterligare marknader pågår. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se