Pressmeddelande -

Moberg Pharma lanserar i Japan och ger en marknadsuppdatering för Kerasal Nail och Emtrix

STOCKHOLM, 28 juni, 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att dess partner, Menarini Asia-Pacific, nyligen har påbörjat lanseringen av Emtrix® i Japan med positiv första respons från kunder. I USA fortsätter Kerasal Nail® att öka sin marknadsandel efter den nyligen genomförda repositioneringen av varumärket.

Den globala lanseringen av Kerasal Nail / Emtrix fortsätter. De senaste milstolparna inkluderar:

  • Moberg Pharmas partner Menarini Asia-Pacific inledde nyligen en regional lansering i Japan. Den initiala kundresponsen har varit positiv och försäljningen via apotek har överträffat förväntningarna. Moberg Pharmas distributionsavtal med Menarini Group - ett av världens 40 största globala läkemedelsföretag - omfattar Italien, Kina, Japan, Ryssland och åtta länder i Sydostasien.
  • Under våren inleddes lanseringen i Taiwan med mycket positiva resultat. Emtrix blev marknadsledande i april.
  • I USA har den positiva reaktionen från konsumenterna på repositioneringen av Kerasal Nail resulterat i den högsta marknadsandelen hittills. Under de senaste fyra veckorna, till och med den 15 maj, nådde Kerasal Nail 27% marknadsandel och bidrog till att vända trenden för kategorin med OTC produkter relaterade till nagelsvamp. Försäljningen av Kerasal Nail ut från apotek ökade med 28,4% under de senaste 4 veckorna (12,3% under de senaste 12 veckorna) och kategorin som helhet ökade med 3,2% (minskning med -4,5% under de senaste 12 veckorna)*. Notera att det normalt finns en fördröjning mellan förändringar i försäljning ut från apotek och bolagets nettoförsäljning.

*USA försäljning ut från apotek för nagelsvampsprodukter, exklusive kedjornas egna varumärken, i så kallade Multioutlet-butiker under de senaste 4 och 12 veckorna fram till 15 maj 2016, enligt SymphonyIRI.

"Vi är mycket nöjda med den globala lanseringen av Kerasal Nail / Emtrix, nu också med inledande framgångar på viktiga marknader som Japan och Taiwan. Kerasal Nail / Emtrix har en betydande potential i denna dynamiska region. Förutsatt lyckade lanseringar, räknar vi med att regionen ska bidra ännu mer till omsättning och resultat framåt ", säger Martin Ingman, VP Sales & Marketing Moberg Pharma AB.

"Den positiva responsen från konsumenterna på varumärkesrepositioneringen och den nya marknadsföringskampanj som lanserades i början av 2016 bekräftar vår hypotes att den snabba synliga skillnaden som Kerasal Nail ger är en viktig fördel som konsumenterna värderar högt. Kerasal Nail fortsätter att vara en viktig tillväxtmotor i OTC-segmentet ", säger Jeff Vernimb, GM Moberg Pharma Nordamerika.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 - 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 (CET) den 28 juni 2016.

Om Kerasal Nail® / Emtrix® och nagelsjukdomar
Kerasal Nail är en utvärtes produkt för att behandla nagelsjukdomar. Efter lanseringen under hösten 2010 blev produkten snabbt marknadsledande i Norden och därefter i USA. Den internationella lanseringen sker via eget marknadsbolag i USA och tio partners med försäljnings-rättigheter på 50 marknader, inklusive de största EU-marknaderna, Kina, Sydostasien, Turkiet, Japan och Ryssland. Kerasal Nail är en receptfri OTC produkt som säljs under namnen Kerasal Nail®, Emtrix® och Naloc® / Nalox ™. Säkerhet och effekt har dokumenterats i flera kliniska studier med totalt mer än 600 patienter. Kerasal Nail har en unik, snabb verkningsmekanism och kan åstadkomma synlig förbättring redan efter 2-4 veckors behandling. Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen, drabbar cirka 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Det är allmänt känt att behov föreligger av nya effektiva och säkra utvärtes behandlingsalternativ.

Om Moberg Pharma www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex® och Domeboro®. Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada och i flera EU-länder och lanseras för närvarande i Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produkt-utveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas-2 studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Ämnen

  • Medicin, läkemedel