Pressmeddelande -

Moberg Pharma slutför avyttringen av Fiber Choice för 6,7 MUSD

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har slutfört avyttringen av varumärket Fiber Choice® till Caret Pharma LLC för en köpeskilling om 6,7 MUSD plus lagervärdet. Avyttringen medför en reavinst om cirka 1,6 MUSD.

Fiber Choice®ingick i en portfölj som förvärvades 2016, där huvudsyftet var att förvärva New Skin® och Dermoplast®, två för Moberg Pharma strategiskt viktiga varumärken inom bolagets inriktning på utvärtes hudläkemedel. Avyttringen av Fiber Choice® medför en reavinst om cirka 1,6 MUSD och möjliggör ytterligare fokus för Moberg Pharma på dess kärnverksamhet.

Rådgivare
Hansen Law anlitades som legal rådgivare för försäljningen av Fiber Choice®.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 08:30 (CET) den 28 augusti 2017.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljnings-organisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Dermoplast®, New Skin® och Domeboro®. Kerasal Nail® (Emtrix® Zanmira® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Ämnen

  • Medicin, läkemedel