Gå direkt till innehåll
Danska regionnedläggningen problem för Öresundssamarbetet

Pressmeddelande -

Danska regionnedläggningen problem för Öresundssamarbetet

Danska regeringen vill avskaffa de folkvalda regionerna, som bland annat har hanterat sjukvården. Det blir om det genomförs ett slag mot samarbetet över Öresund där Region Skåne haft två danska regioner – Region Hovedstaden och Region Själland – som närmaste grannar och möjliga samarbetspartner.

Inte minst har dessa två danska regioner tillsammans med Region Skåne – och från årsskiftet Region Halland – ingått i Greater Copenhagen & Skåne Committee GCSC. I denna ingår också ett antal danska och svenska kommuner, men samarbetet kommer att halta om de danska regionerna försvinner.

– De senaste åren har visat att det behövs starka regionala politiker som kan bära upp Öresundsintegrationen, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i Region Skånes styrelse och i ledningen för GCSC. De två ländernas regeringar glömmer alltför ofta de gränsöverskridande regionerna och deras betydelse. Vi kan se hur man hanterat frågan om gränskontroller vid Öresundsbron – som kunde ha skett på betydligt smidigare sätt.

Samarbete över Öresund blir allt viktigare. Den gemensamma arbetsmarknaden har jämnat ut konjunkturerna och ökat möjligheten för arbetssökande att få arbete och för företag att rekrytera rätt kompetens. Många skånska ungdomar har fått sina första jobb i Köpenhamn.

– Inte minst finns det stora vinster om vi kan öka samarbetet på sjukvårdssidan, säger Carl Johan Sonesson (M). Tillsammans utgör Skåne och Själland till exempel tillräckligt underlag för fler högspecialiserade delar av vården. Men vi kan också samutnyttja vid stora olyckor och epidemier. Sådant sjukvårdssamarbete kan också bli svårare om de danska sjukhusen blir underställda den danska regeringen.

Mer Information och kommentarer:

Carl Johan Sonesson (M)
ordförande i regionstyrelsen, ledamot formandskapet GCSK
Region Skåne
Tel: 070-508 32 33

Ämnen

Kategorier

Regioner


Moderaterna i Region Skåne styr med övriga allianspartier från valet 2018  Region Skåne.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Presskontakt

Peter J Olsson

Peter J Olsson

Senior advisor 070-4487170

Välkommen till Moderaterna i Region Skåne!

Moderaterna i Region Skåne styr Region Skåne tillsammans med övriga allianspartier sedan valet 2018.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: ​http://www.alliansforskane.se

Moderaterna i Region Skåne
Västra Storgatan 12
291 89 Kristianstad