Skip to main content

Nu rivs det första vårdvalet upp. Men är det fler i riskzonen?

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2017 11:25 CET

Ulrika Heindorff (M)

Vårdvalet inom multimodal smärtbehandling infördes 2009 av allianspartierna och Miljöpartiet, som då styrde Region Skåne tillsammans i en femklöver. Vårdvalet möjliggjorde för patienter med långvarig smärta att välja vårdgivare. Samtidigt fick vårdpersonalen möjlighet att välja mellan flera olika arbetsgivare.

- Nu rivs det första vårdvalet upp. Men är det fler vårdval i riskzonen? undrar Ulrika Heindorff (M) och hon fortsätter:

- De skånska patienten bör ges mer patientmakt, inte mindre. Vårdvalen ger patienter och personal en större valfrihet. Dessutom innebär vårdvalen en ökad kostnadskontroll och ger mer vård för skattebetalarnas pengar, säger Ulrika Heindorff (M) vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

På regionfullmäktiges sammanträde den 28 november 2017 har Socialdemokraterna och Miljöpartiet, med stöd av Sverigedemokraterna, drivit igenom ett avskaffande av vårdvalet inom multimodal smärtbehandling. Moderaterna, tillsammans med övriga allianspartier, står fast vid samma uppfattning som när vårdvalet infördes 2009.

- Det är väldigt tråkigt att Miljöpartiet låter Socialdemokraterna och deras ideologiska skygglappar begränsa det fria valet för skåningar i behov av vård, avslutar Ulrika Heindorff (M).

Mer information och kommentarer

Ulrika Heindorff (M)
2:e vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden
076-889 07 79

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: oppositionskane.se