Gå direkt till innehåll
Tobias Nässén (M), vård- och varlfrihetsregionråd
Tobias Nässén (M), vård- och varlfrihetsregionråd

Pressmeddelande -

Den blågröna koalitionen i Region Stockholm höjer ersättningen för förlossningsvården

Från och med halvårsskiftet kommer ersättningen till förlossningsvården att höjas, och ersättningshöjningen görs med retroaktiv verkan från 1 januari 2021. Höjningen sker med 4 procent av ersättningen per förlossning vilket motsvarar ungefär 50 miljoner varje år. Förbättringsarbetet inom barns- och kvinnors hälsa de senaste åren har givit goda resultat inom flera viktiga kvalitetsindikatorer, till exempel har andelen kvinnor som är mycket nöjda med sin förlossningsupplevelse ökat och Region Stockholm ligger nu över genomsnittet för riket som helhet. Vård- och valfrihetsregionråd Tobias Nässén (M) ser med glädje på beskedet.

 — Det gör mig otroligt glad att kunna förstärka resurserna inom förlossningsvården, det är ett högt prioriterat område för oss partier i den styrande koalitionen Beslutet att höja ersättningen inom vårdval förlossning innebär en förstärkning med ca 50 miljoner kr per år eller motsvarande 4 procents höjning, säger Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd.

Mellan åren 2015 till 2020 har förbättringsarbetet lett till ökad kvalitet inom barns- och kvinnors hälsa vilket syns i förbättrade värden för ett antal nyckeltal. Ett par exempel är andelen kvinnor som är mycket nöjda med sin förlossning ökat, andelen som gjort eftervårdsbesök har ökat och andel som fått allvarliga bristningsskador minskat.

—  Minskningen av bristningar innebär att ungefär 300 kvinnor färre får dessa förlossningsskador, vilket förstås är ett väldigt viktigt resultat. Genom fortsatta utbildningsinsatser och fortbildning på varje förlossningsklinik hoppas jag att denna positiva utveckling kan fortsätta och jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare för gott arbete, säger Tobias Nässén. 

Fakta: 

Vårdval förlossning infördes år 2009. År 2012 höjdes ersättningen med 1,8 procent. År 2017 beslutades om en ersättningshöjning om 5 procent fördelad i ett par steg, I ett första steg höjdes ersättningen inom förlossning med 5 procent från och med 1 oktober 2017. I steg två skedde ytterligare en höjning av ovan nämnda ersättning med 5 procent från och med 1 maj 2018. På totalen från och med 2019 blev således utfallet en ramhöjning på 120 miljoner kronor.

Från och med 1 juli höjs ersättningarna med ytterligare 4 procent, vilket motsvarar ungefär 50 miljoner kronor per år. En större grundlig utvärdering av ersättningarna ska göras under andra halvan av 2022 enligt plan. Höjningen sker retroaktivt från 1 januari.

Förlossningar 2020 (2019)

Södersjukhuset: 7 585 (-246)
Södertälje sjukhus: 2 405 (+154)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 3 269 (+86)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 4 571 (+227)
Danderyds sjukhus: 6 350 (-380)
BB Stockholm: 4 182 (+198)
Totalt: 28 362 (+39).

Prognos för förlossningar och kapacitet:

Prognosen för antalet förlossningar är baserad för att möta en medelhög prognos och baseras på antalet kvinnor i barnafödande ålder samt hur fruktsamheten utvecklas över tid.

Hänvisningar i förlossningsvården

För 2020 nådde Region Stockholm den lägsta siffran för anvisningar på 15 år där hela 95 procent fick föda på sitt förstahandsval. Under 2019 var motsvarande siffra 94,5 procent. Även antalet hänvisningar till andra regioner minskade, där det under 2020 var 80 hänvisade kvinnor, för 2019 var det 146. Samtidigt togs 259 kvinnor emot vid Stockholms förlossningskliniker från andra län.

Nyligen togs också siffror fram för Sverige som helhet och Stockholm i synnerhet gällande tre viktiga nyckeltal. 

Region Stockholm
2015
Region Stockholm 
2020
Förändring i % Snittet i Sverige 2015 Snittet i sverige 2020 Snittet förändring i %
Andel kvinnor som gjort eftervårdsbesök 68,3% 79,5% 16,4 % 79,3 86,6 9,2 %
Andel bristningar vid icke-instrumentell förlossning 3,4% 2,2% -35,3 % 2,5 2 -20 %
Andel kvinnor som var mycket nöjda med sin förlossning 73,1% 76,6% 4,8 % 70,6 73,1 3,5 %

Källa: Svenskt graviditetsregister 2021-04-21.

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.

Presskontakt

Daniel Frisén

Daniel Frisén

Pressekreterare (M) Sjukvårds- och fastighetsfrågor 070-737 61 14
Pressjour

Pressjour

08-7373333

Moderaterna i Region Stockholm

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.

Pressjournummer: 08-737 33 33

Moderaterna i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
104 22 Stockholm
Sverige