Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Alliansen kräver fler svar om Stockholms framtida avloppsrening- ett haveri som saknar motstycke

Alliansen kräver fler svar om Stockholms framtida avloppsrening- ett haveri som saknar motstycke

Idag måndag den 19 februari 2024 skulle kommunfullmäktige fattat beslutet om den största fördyringen i Stockholms historia, Stockholms framtida avloppsrening (SFA). Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna valde tillsammans att återremittera ärendet. Det innebär att majoriteten behöver komplettera underlaget innan dess att det återigen kan behandlas av kommunfullmäktige. Förho

Sociala medier

Deltar på klimattoppmötet COP26 i Glasgow. Som vice ordförande och styrelseledamot för klimatnätverket C40 driver vi på för att öka de nationella ansträngningarna världen över för att minska den globala uppvärmningen.

Med dagens nationella klimat- och miljöplaner går vi mot 2,7 graders uppvärmning. Det är långt från parisavtalets mål och ambitioner om att den globala uppvärmningen inte får överstiga 1,5 grader.

För att lösa klimatkrisen möter städerna upp. 64 städer av C40:s 97 medlemsstäder har implementerat klimathandlingsplaner som går i linje för att klara parisavtalets mål. Utsläppen måste halveras till 2030. Därför samlas vi borgmästare för att trycka på förändringar som: 

- Fasa ut kol och fossila bränslen.
- Minska utsläppen i byggsektorn genom fossilfri och förnyelsebar energi och elektrifierade transporter där ett mer cirkulärt agerande sker kring material
- Energieffektivisera gamla byggnader 
- Elektrifiera bussar och transporter och fossilfria bränslen

Stockholm är i Glasgow med tydliga mål om att bli fossilfria och klimatpositiva 2040, minska utsläppen genom en utsläppsfri innerstad 2030 men också genom att exempelvis återvinna mer byggmaterial, bygga ut laddinfrastruktur, sätta tydliga mål som kan följas upp om utsläpp per invånare, energieffektivisera byggnader och ta hand om spillvärme från bland annat datahallar, investera i en klimatanpassningsplan och mycket mer.

Städer blir starka när vi samlar oss från hela världen. Nu ska vi göra skillnad på plats för vår framtids skull. Som städer har vi en huvudroll i klimatomställningen. Förhandlingarnas sker bland regeringscheferna, men arbetet görs i städerna. Och där är Stockholm en förebild.

Deltar på klimattoppmötet COP26 i Glasgow. Som vice ordförande och styrelseledamot för klimatnätverket C40 driver vi på för att öka de nationella ansträngningarna världen över för att minska den globala uppvärmningen. Med dagens nationella klimat- och miljöplaner går vi mot 2,7 graders uppvärmning. Det är långt från parisavtalets mål och ambitioner om att den globala uppvärmningen inte får överstiga 1,5 grader. För att lösa klimatkrisen möter städerna upp. 64 städer av C40:s 97 medlemsstäder har implementerat klimathandlingsplaner som går i linje för att klara parisavtalets mål. Utsläppen måste halveras till 2030. Därför samlas vi borgmästare för att trycka på förändringar som: - Fasa ut kol och fossila bränslen. - Minska utsläppen i byggsektorn genom fossilfri och förnyelsebar energi och elektrifierade transporter där ett mer cirkulärt agerande sker kring material - Energieffektivisera gamla byggnader - Elektrifiera bussar och transporter och fossilfria bränslen Stockholm är i Glasgow med tydliga mål om att bli fossilfria och klimatpositiva 2040, minska utsläppen genom en utsläppsfri innerstad 2030 men också genom att exempelvis återvinna mer byggmaterial, bygga ut laddinfrastruktur, sätta tydliga mål som kan följas upp om utsläpp per invånare, energieffektivisera byggnader och ta hand om spillvärme från bland annat datahallar, investera i en klimatanpassningsplan och mycket mer. Städer blir starka när vi samlar oss från hela världen. Nu ska vi göra skillnad på plats för vår framtids skull. Som städer har vi en huvudroll i klimatomställningen. Förhandlingarnas sker bland regeringscheferna, men arbetet görs i städerna. Och där är Stockholm en förebild.

Tack alla för en bra arbetsstämma!
 
Trygghet var ett viktigt tema i Helsingborg. Både för stämman som helhet och för egen del. Jag hade nämligen äran att få vara ordförande för utskott nummer sex, Bekämpa brotten och återupprätta tryggheten. Det var ett gediget program vi hade att ta ställning till. För att nämna ett par av de förslag som skulle ha betydelse för oss i Stockholm:
 
Det behövs fler poliser. I Stockholm har vi i dag inte fler poliser än vi hade år 2015 och konsekvenserna av det, i form av inte minst gängrelaterad brottslighet, ser vi varje vecka. Därför är målet om minst 32 000 poliser i landet – 6000 fler än planerat – välkommet.
 
Socialtjänsten måste få bättre möjlighet att dela information i brottsförebyggande syfte och då krävs att sekretesslagstiftningen ändras. Kommuner måste också i fler fall kunna omhänderta barn som växer upp i kriminella miljöer.
 
Att öka tryggheten är en av de viktigaste frågorna för oss i Stockholms Stad och jag är glad om våra erfarenheter kan påverka partiets politik och inspirera andra kommuner. Därför var det roligt att få möjlighet att tillsammans med Axel Josefson, KSO i Göteborg och Johan Forssell diskutera hur man lokalt kan jobba för ökad trygghet.
 
Några saker jag lyfte var vårt avhopparprogram för att få fler att lämna gängmiljön, vår satsning på ordningsvakter och den kartläggning vi gör för att kunna sätta in riktade insatser för ökad trygghet. Avhopparprogrammet har gått från bara en handfull medverkande när vi tog över makten, till att omfatta fler än 100 individer. Även när det gäller kommunala ordningsvakter har vi ökat antalet från ett fåtal, till omkring 170 i dag. Tillsammans med fler trygghetskameror bidrar de till ökad trygghet, särskilt när poliserna är för få. Och genom vår noggranna kartläggning vet vi precis var ordningsvakterna ska röra sig, var fler trygghetskameror ska sättas upp och var det behövs bättre belysning. Skulle de dessutom få ökade befogenheter och kunna bötfälla för klotter, nedskräpning och omhänderta berusade personer, så skulle vi från kommunens sida ytterligare kunna avlasta en hårt pressad polis.
 
Som sagt, Stockholms Stad är redo kliva fram ännu mer, bara vi får verktygen. Men för att det ska bli verklighet och vi få ordning på Sverige, så krävs det en Moderatledd regering.

Tack alla för en bra arbetsstämma! Trygghet var ett viktigt tema i Helsingborg. Både för stämman som helhet och för egen del. Jag hade nämligen äran att få vara ordförande för utskott nummer sex, Bekämpa brotten och återupprätta tryggheten. Det var ett gediget program vi hade att ta ställning till. För att nämna ett par av de förslag som skulle ha betydelse för oss i Stockholm: Det behövs fler poliser. I Stockholm har vi i dag inte fler poliser än vi hade år 2015 och konsekvenserna av det, i form av inte minst gängrelaterad brottslighet, ser vi varje vecka. Därför är målet om minst 32 000 poliser i landet – 6000 fler än planerat – välkommet. Socialtjänsten måste få bättre möjlighet att dela information i brottsförebyggande syfte och då krävs att sekretesslagstiftningen ändras. Kommuner måste också i fler fall kunna omhänderta barn som växer upp i kriminella miljöer. Att öka tryggheten är en av de viktigaste frågorna för oss i Stockholms Stad och jag är glad om våra erfarenheter kan påverka partiets politik och inspirera andra kommuner. Därför var det roligt att få möjlighet att tillsammans med Axel Josefson, KSO i Göteborg och Johan Forssell diskutera hur man lokalt kan jobba för ökad trygghet. Några saker jag lyfte var vårt avhopparprogram för att få fler att lämna gängmiljön, vår satsning på ordningsvakter och den kartläggning vi gör för att kunna sätta in riktade insatser för ökad trygghet. Avhopparprogrammet har gått från bara en handfull medverkande när vi tog över makten, till att omfatta fler än 100 individer. Även när det gäller kommunala ordningsvakter har vi ökat antalet från ett fåtal, till omkring 170 i dag. Tillsammans med fler trygghetskameror bidrar de till ökad trygghet, särskilt när poliserna är för få. Och genom vår noggranna kartläggning vet vi precis var ordningsvakterna ska röra sig, var fler trygghetskameror ska sättas upp och var det behövs bättre belysning. Skulle de dessutom få ökade befogenheter och kunna bötfälla för klotter, nedskräpning och omhänderta berusade personer, så skulle vi från kommunens sida ytterligare kunna avlasta en hårt pressad polis. Som sagt, Stockholms Stad är redo kliva fram ännu mer, bara vi får verktygen. Men för att det ska bli verklighet och vi få ordning på Sverige, så krävs det en Moderatledd regering.

Kontakter

Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222
Dalila Alibasic

Dalila Alibasic

Presskontakt Pressekreterare +46761229146

På stockholmarnas sida

Moderaterna kommer alltid vara på stockholmarnas sida.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm